Radar · Utrikes

Turkiet kan hindra svensk Natoanslutning

Till höger: Turkiets president Erdogan i handslag med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Turkiet har ”alla möjligheter” att stoppa Sverige och Finland från att ansluta sig till Nato eftersom beslutet om att godkänna nya medlemmar måste fattas i konsensus, enligt experter.

Men frågan är om president Erdogan är beredd att gå hela vägen – och sätta sig upp mot USA.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan säger att det vore ett ”misstag” att låta Sverige och Finland ansluta sig till försvarsalliansen.

Uttalandet är inte detsamma som att landet sagt rakt ut att det ska blockera ansökningarna – men om så blir fallet finns det ingen möjlighet för ett svenskt eller finländskt medlemskap eftersom samtliga Nato-länder har vetorätt mot nya medlemmar, förklarar Magnus Christiansson som forskar om Nato på Försvarshögskolan i Stockholm.

– Nato är en internationell organisation som bygger på att man fattar beslut i konsensus, därför kan inte någon bjudas in vid sidan av, säger han.

– Man skriver ett kontrakt tillsammans om att stödja varandra, och då måste det framgå att alla står bakom beslutet om försvarsförpliktelser.

"Erdogan fiskar"

Christiansson tror att Erdogan med sitt utspel vill testa om det finns fler länder inom försvarsalliansen som är negativa till att ta in Sverige och Finland.

Han fiskar efter en liknande åsikt inom alliansen. Det är oroväckande, men inte lika oroväckande som om han sagt att han skulle stoppa det, säger Christiansson.

Det finns ingen möjlighet för de andra länderna att köra över Turkiet om landet sätter sig på tvären, åtminstone inte i formell bemärkelse, förklarar Christiansson. Han lyfter fram diplomatiska insatser som ett sätt att i så fall komma vidare.

– Vill Erdogan så kan han stjälpa detta, säger Paul Levin, chef för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet.

– Jag har svårt att se att han faktiskt skulle gå så långt som att lägga in veto mot utvidgning till Sverige och Finland, för det är en historisk händelse av stor strategisk betydelse för Nato. Men man ska aldrig säga aldrig.