Zoom

Kritik mot S: ”Natobeslut redan klart – skådespel och fernissa”

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Ann Linde (S) presenterar den säkerhetspolitiska analysen under en pressträff i konferenscentret Lejonet i Stockholm.

Igår kväll höll Socialdemokraterna det sista av sina tre medlemsmöten i Natofrågan. Nu växer kritiken mot upplägget. ”Det var ingen dialog” säger S-medlemmen Tomas Magnusson. Samtidigt hävdar flera debattörer att beslutet redan var fattat – och att resten – bestått av skådespel”.

Den 11 april meddelade Socialdemokraterna i ett pressmeddelande att partiet skulle inleda säkerhetspolitiska dialoger med distrikt och medlemmar i Natofrågan, med hänvisning till att Sveriges säkerhetspolitiska läge ”förändrats i grunden” när Ryssland anföll Ukraina. Partiets ställning i frågan skulle enligt partiledningen inte fattas förrän de så kallade säkerhetspolitiska dialogmötena hade avklarats.

Men den 13 april, när Finlands statsminister Sanna Marin var på besök i Sverige, publicerade Svenska Dagbladet uppgifter om att Socialdemokraternas partiledning redan hade bestämt sig. Vid den tidpunkten hade dialogmötena inte inletts och uppgifterna dementerades snabbt av bland annat utrikesminister Ann Linde.

”Skenprocess och ren fernissa”

Kritiken mot den förhastade interna processen har vuxit allt eftersom, och flera (bland dem s-märkta) debattörer samt partimedlemmar, har pekat ut det som en ”skenprocess” eller ”ett spel för gallerierna”.

”Jag får det bestämda intrycket att beslutet redan är fattat, på grunder som vi som medborgare inte känner till. Samtidigt har man en process, en slags skenprocess, där man bjuder in till olika samtal och låtsas att man hämtar in synpunkter för medborgarna”, sa Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet, till SVT den 3 maj.

Socialdemokraten och debattören Göran Greider har beskrivit processen som ”pinsam”.

”Det är en stor pinsamhet att S-ledningen, eller hundra riksdagsledamöter och mängder av lokala politiker, mumlar så starkt i frågan att det redan från början låtit som ett ja till Nato”, skrev han i Dagens ETC den 4 maj.

På torsdagen, strax efter att Finlands president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin sagt ja till ett finländskt Natomedlemskap, och tre dagar innan Socialdemokraternas partistyrelse enligt egen utsago ska fatta sitt beslut, håller Göran Greider fast vid uppfattningen om att beslutet redan är givet.

”Finland säger ja till Nato. Ska bli spännande att se inte vad s-regeringen beslutar sig för på söndag – det vet vi sedan länge – men hur ministrarnas ansiktsuttryck ser ut när alliansfriheten berövas oss på rekordtid och utan egentlig debatt”, skriver Göran Greider i ett inlägg på Twitter.

Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet och fristående krönikor på Syre, kallar processen för ett ”skådespel”.

”Det är förstås helt klart att Sverige söker medlemskap i Nato. Det skådespel som sosseriet håller på med är – och har länge varit – ren fernissa”, skriver Birger Schlaug på Facebook.

S-debattören och författaren Göran Greider är en av dem som riktat kritik mot Socialdemokraternas interna Natoprocess
S-debattören och författaren Göran Greider är en av dem som riktat kritik mot Socialdemokraternas interna Natoprocess. Foto: Janerik Henriksson/TT

”Partieliten har fattat beslutet”

Upplägget i de interna dialogmötena, som avslutades igår kväll, har hos en del medlemmar förstärkt uppfattningen om att partiledningen egentligen inte varit särskilt intresserad av deras åsikter inför beslutet som styrelsen ska fatta. Tomas Magnusson, som har varit S-medlem sedan 80-talet, var förväntansfull inför mötet. Men när Syre pratar med honom på fredagen, är han minst sagt besviken.

– Jag känner uppgivenhet. Jag har varit aktivist för fred och nedrustning i hela mitt liv. Det känns som att grunden för det rycks ifrån nu.

Torsdagens medlemsmöte var allt annat än en dialog, anser han. Den knappa timme som det digitala mötet pågick inleddes med ett samtal mellan bland andra försvarsminister Peter Hultqvist och Margot Wallström, som enligt Magnusson pläderade för ett medlemskap. Medlemmarna fick ingen möjlighet att yttra sig.

– Jag har svårt att kalla detta för en dialog, det var ett välregisserat möte, där det lutade entydigt åt ett håll och där arrangören bestämt i förväg vilka frågor som skulle ställas.

Deltagarna kunde skicka in frågor innan mötet, eller i chatten under mötets gång. Men endast ett fåtal av dem, som inte var särskilt kritiska, lästes upp, berättar Tomas Magnusson.

 Direktdialogen som man förväntar sig ska finnas mellan en oppositionell del av partiet och de som står för den här linjen finns inte i den här frågan. Ett beslut har inte fattats i samråd med medlemmar, eliten i partiet har, oavsett vad medlemmarna tycker, fattat beslutet.

S-medlemmen Kent Vilhelmsson, som deltog i ett dialogmöte i måndags, är också besviken. Han delar uppfattningen om att inga Natokritiska frågor lyftes, trots att många sådana ställdes i chatten.

–Att kalla till skendialogmöten på Zoom och sedan hävda att det är demokratiskt är ett hån, säger han i en kommentar till Expressen.

”Bara de tre orden som saknades”

Göteborgsdistriktets säkerhetspolitiska dialog, var dock en aning bättre än medlemsmötet, berättar Tomas Magnusson som även är distriktsmedlem. Där hölls en fysiskt möte, där deltagarna delades in i grupper och tillsammans fick diskutera frågor som rörde ett medlemskap.

– Svagheten med det är att distriktsstyrelsen ska tolka och föra fram till arbetsgruppen. Det är ingen direktkoppling mellan vad som sades och vad distriktsstyrelsen sedan för vidare i sin tolkning av det, säger Tomas Magnusson.

Mötet inleddes med ett tal från Ann Linde, som deltog via zoom.

– Hennes tal var en lång, entydig plädering för ett medlemskap. Det var bara de tre orden som saknades om att hon hade bestämt sig, hon sa allt annat som kunde sägas.

S-medlemmen Tomas Magnusson anser att partiets interna dialogmöten var entydiga och lutade åt ett ja i Natofrågan
S-medlemmen Tomas Magnusson anser att partiets interna dialogmöten var entydiga och lutade åt ett ja i Natofrågan. Foto: Privat

”Sorterade bort motståndet”

S-medlemmen Gustav Nilsson, som både närvarade vid distriktsmötet i Göteborg och medlemsmötet i tisdags, delar uppfattningen om partistyrelsens beslut i Natofrågan kändes som given.

– Redan från mötet i Göteborg kändes det som att ledningen visste vilket beslut man ville landa i och att dialogerna effektivt sorterade bort motståndet. Ann Linde anförde varje argument till varför vi borde gå med i Nato.

Under tisdagens möte argumenterades det också för ett medlemskap under nästan hela mötet, berättar Gustav Nilsson.

– Efter 50 minuter frågade moderatorn om vi inte skulle försöka argumentera lite emot Nato också. Då säger han det efter 50 minuter då det bara argumenterats för ett medlemskap, detta skulle ju vara en dialog?

Gustav Nilsson tror inte att partiledningens beslut huruvida Sverige bör söka medlemskap i Nato har påverkats av dialogerna. Däremot anser han att det har en betydelse på andra punkter i den säkerhetspolitiska analysen som partiet ska presentera på söndag.

– Jag är övertygad om att i varje distriktsstyrelse försöker man noggrant inhämta ståndpunkter och att det påverkar vilken grad av iver det finns för exempelvis kärnvapennedrustning i den nya säkerhetspolitiken. Som helhet påverkas beslutet av dialogerna, men inte Natobeslutet.

Själv är han besviken över att det pekar åt en Natoansökan, kanske så tidigt som i nästa vecka.

– Jag är inte övertygad om varför processen ska gå så fort och känner stor sorg över att partiet inte har nog med idéförankring i den politiken man bedriver. Natomedlemskap är en röd linje för mig och nu ger man upp den traditionen som varit så stark inom Socialdemokraterna.

”På bekostnad av partidemokratin”

Enligt Pierre Schori, ordförande Olof Palmes minnesfond och tidigare statsråd och FN-ambassadör, som deltog på Stockholmdistriktets dialogmöte, dominerade nej-sidan med ”två grupper mera emot än för”. Oavsett åsikt, var flera dock missnöjda med hastigheten i beslutsprocessen, som han beskriver som ”en forcerad process”.

”Och så kom besked dagen efter. Nu ska farten ökas ännu mera!  Det sker på bekostnad av den partidemokrati som skulle ge alla medlemmar en chans till gedigen information och seriöst bemötande. Den 12 maj äger de sista rundorna rum och då hinner inte bläcket ens torka på de svar som ska sändas in till den högsta instansen.”, skriver Pierre Schori i en krönika i Dagens Arena.

S: ”Dialogerna komplement till diskussioner i partiet”

När Syre frågar Socialdemokraterna om hur de ser på kritiken från medlemmar om utebliven möjlighet till interaktion med talare samt att kritiska frågor inte lästes upp, hänvisar de till deltagarantalet.

–Det var närmare 6 000 medlemmar anmälda till de tre digitala nationella medlemsmötena och fler än 3 500 kommentarer och frågor kom in. Det stämmer att alla frågor som ställdes tyvärr inte hann besvaras av de företrädare som deltog i dialogen, skriver Socialdemokraternas pressavdelning i ett mejl.

Men på frågan om huruvida talarna var entydiga och pläderade för ett medlemskap, får tidningen inget tydligt svar. Istället hänvisas till distriktsmötena.

– Utöver de tre nationella dialogerna har det genomförts många lokala dialoger i våra partidistrikts styrelser och arbetarkommuner för att ytterligare ge tillfällen för medlemmar att samtala, komma med inspel och lära sig mer om de säkerhetspolitiska frågorna. De nationella dialogerna har på så sätt varit ett komplement till alla de diskussioner som har förts i hela vårt parti.

”En pamflett”

Under dagen presenterades regeringens och riksdagspartiernas säkerhetspolitiska analys, som bedömer att ett Natomedlemskap ökar säkerheten för Sverige. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig dock inte bakom rapporten som helhet.

”Skrivelsen är en partsinlaga och pamflett för ett Natomedlemskap”, säger V:s Håkan Svenneling till TT, som menar att rapporten saknar en analys över de risker som ett Natomedlemskap kan innebära för Sverige.