Glöd · Debatt

”Avsätt Johansson – och ge afghanska flyktingar uppehållstillstånd”

"Jag hoppades innerligen att Morgan Johansson skulle bli avsatt som minister, men han borde inte bli det ensam.

Tyvärr lever afghanska flyktingar fortfarande i osäkerhet och det är dags att de får uppehållstillstånd. Det är inte deras fel att Sverige haft en inkompetent migrations- och justitieminister. Och Afghanistan är faktiskt farligare att befinna sig i än Ukraina, skriver debattören. 

DEBATT. ”Jag hälsar Dig, vänaste land på vår jord….”.  I förra veckan såg jag politikerdebatten på TV4 och undrar just nu hur deras debatt går ihop med  
nationalsången. För tyvärr kan jag varken se eller höra något samband. Sverige VAR ett av de vänligaste länderna på jorden, men något förändrades.

Jag går tillbaka till 2015 och den så kallade ”flyktingströmmen” som våra politiker kallar den. Vi – ”vänaste land på vår jord” – tog emot cirka 162 000  
flyktingar och av de cirka 34 000 ensamkommande barn. Det var en droppe i havet med tanke på att det i dag finns över 100 miljoner flyktingar i världen och med tanke på att var femte sekund så dör ett barn av hunger.

Men svenska politiker startar mediakrig om 162 000 flyktingar som tas emot av ett så rikt och stort land. Det är skamligt!

Vi minns alla Reinfeldts tal i september 2014, då han sa ”Öppna era hjärtan”, och Löfvens ett år senare i september 2015, när han sa att ”Mitt Europa bygger inga murar, vi hjälps åt.”

Men strax efter, under 2016, börjar Morgan Johansson vända hela migrationspolitiken åt höger och försöker utvisa alla afghaner. Varför just  afghaner blev syndabockar förstår jag fortfarande inte, men något blev ”ruttet i kungariket”.

Det ”vänaste land på vår jord” börjar bli ett helvete på jorden för många afghanska flyktingar. I dag har vi  hundratals – om inte tusentals – svenskar som kan bevittna omänskliga utvisningar av barn och unga till landet som var i krig i 40 år. Men det är inte allt.

I dag, nästan ett år efter att Afghanistan togs över av taliban-terroristerna, försöker Migrationsverket fortfarande att utvisa afghanska flyktingar som flytt just dessa terrorister. Varför?

Kommer ni ihåg de fruktansvärda dagarna när talibanerna tog över Kabul då människor försökte hänga i flygplansvingar för att lämna landet? Desperata människor stod i timmar, i diken fyllda med avloppsvatten, för att komma in på flygplatsen.

Mammor med små barn, gamla, sjuka och i allmänhet personer som Sverige var skyldiga att evakuera! Kommer ni ihåg Ann Lindes uttalande med handen på bröstet om hur Sverige lyckades evakuera så många? Allt var bara en lögn!

Men sedan hände Ukrainakrisen och plötsligt öppnas alla dörrar. Nu finns det plötsligt hur mycket plats som  helst i Sverige. Även migrationsminister Anders Ygeman öppnar för att ta emot över 300 000 från  Ukraina, men det finns inte plats för några tusen afghaner som redan är integrerade i det svenska  samhället. Matematik är kanske inte min starka sida, men jag tycker att den här uträkningen är väldigt svår att förstå.

Kriget i Ukraina engagerar tusentals människor i Sverige och det är ett engagemang vi ska vara stolta över, men det finns andra krig i världen som passerar obemärkt förbi.Flykting ställs nu mot flykting!

Att  ifrågasätta engagemanget för Ukraina bara för att vi inte engagerar oss lika mycket i andra konflikter hjälper ingen, men jag blir mycket upprörd när jag sitter i mitt vardagsrum och genom fönstret ser genom den ukrainska flaggan. För jag har aldrig sett en till exempel en afghansk, syriansk, eritreansk eller bosnisk flagga resas på ett sådant sätt i Sverige.

Ukrainakrisen har fått Ygeman att gå ut och be svenska folket att öppna sina dörrar och ge husrum till ukrainska flyktingar.  Det görs enorma insamlingar till Ukrainska flyktingar som når rekordnivåer. Nu plötsligt finns hur mycket plats som helst i skolor och så vidare men ändå får afghaner avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.

Fortfarande separerar Migrationsverket afghanska familjer och lämnar små  barn utan sina pappor. Att återvända till Afghanistan är omöjligt. De som återvänder kommer förmodligen inte överleva. Men herrarna Ygeman och Johansson bryr sig inte. Afghanistan är långt borta och det frågan rör personer som inte är helt vita och blonda.

Jag kan i alla fall i dag stolt säga att jag motsatte mig denna politik och Migrationsverkets manipulation av  offentliga biträden. Och det kom jag inte lindrigt undan med. Nu har jag fått nog av Migrationsverket och den sjuka migrationspolitiken som Morgan Johansson och hans vänner byggt upp i Sverige.

Riksrevisionen har flera gånger granskat Migrationsverkets förordnade av offentliga biträden. Det senaste fyndet är katastrofalt, men ingen överraskning för mig. Redan 2016 kontaktade jag tidigare GD Anders Danielsson angående förordnandet av ett offentligt biträde när Expressen publicerade artikeln HA-juristen gör miljonnedskärningar på flyktingar.  Men stället för att göra en utredning av saken blev jag redan då svartlistat som ”obekväm”.

På Migrationsverket kan man se en lista över hur mycket en del advokatbyråer tjänade på flyktingar år 2015. Här är de som tjänade mest: 
1. Kiruna Advokatbyrå AB  – 5 415 292 kronor 
2. Advokatfirman Åberg & Salmi i Stockholm AB  – 5 256 912 kronor 
3. Advokatbyrån Kaiding KB  – 4 951 025 kronor  
4. Stockholms Asylbyrå  – 3 827 062 kronor  
5. AE Nyströms Juristfirma – 3 451 449 kronor 
6. Advokatfirman Ahlstedt HB – 3 426 460 kronor  
7. Adacta Advokatbyrå AB  – 2 877 725 kronor 
8. Igne Advokatbyrå AB – 2 737 824 kronor  
9. Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB  – 2 699 641 kronor 
10. Advokatfirma Kennedy & Eriksson – 2 498 014 kronor

Om Migrationsverket gjorde förordnande av offentliga biträde på rätt sätt, det finns ingen chans att någon skulle kunna tjäna så mycket som offentligt biträde i migrationsärende, hävdar jag på heder och samvete.

Hur är det möjligt att vissa jurister och advokater fick så många fall och andra inga? Det borde Migrationsverket svara på.

Migrationsverket slår sig själv för bröstet och pratar om rättsosäkerheten och hur de vill att flyktingar bara ska ha de bästa offentliga biträdena, men 2018 avslöjades att Migrationsverket utsett en högerextrem jurist till ombud för flyktingar. 

Migrationsverket ursäktades sig med att de inte kan kolla upp varje offentligt biträde men att Jessica Ohlsons alla klienter fick avslag var inte rättsosäkert enigt dem.

Vad har hänt med alla de afghanska flyktingar som hon har företrätt? Det får vi aldrig veta.

Jag hoppades innerligen att Morgan Johansson skulle bli avsatt som minister, men han borde inte bli det ensam. Det är dags att hans kompisar följer med honom.

Tyvärr lever afghanska flyktingar fortfarande i osäkerhet och det är dags att de får uppehållstillstånd. Det är inte deras fel att Sverige haft en inkompetent migrations- och justitieminister. Och Afghanistan är faktiskt farligare att befinna sig i än Ukraina.

”Hälsar jag Dig, vänaste land på jord…”

Glöd · Krönikan

Låt inte föräldrarnas bakgrund avgöra hur barnen klarar sig i skolan

Jag skulle vilja påstå att Sverige har en helt fantastisk lagstiftning vad gäller grundläggande utbildning. Skollagens 4:e paragraf anger syftet med utbildningen till att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Andra stycket slår fast att “Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”.

Detta så kallade kompensatoriska uppdrag ledde till att Sverige under lång tid hade en av världens allra bästa och jämlika skolor. Vilken utbildning ens föräldrar hade, hur gott ställt man hade det hemma eller vilken skola man gick på var inte avgörande för ens skolresultat. Dessutom gick barn från olika bakgrunder och samhällsklasser tillsammans.

Nu har det gått 30 år sedan skolan först kommunaliserades och därefter kommersialiserades med friskolereformen och svensk skola har blivit en av de mest ojämlika i den rika delen av världen. I Leah Glassows avhandling från Göteborgs universitet nu i år kan man se att välutbildade lärare i hög utsträckning väljer att undervisa priviligierade elever och vice versa. Trenden är ökande. Det är uppseendeväckande att vi i hennes internationella studie hamnar i mitten av skalan när hälften av de 44 jämförda länderna är utvecklingsländer. 

I dagens Sverige går numera etniska svenskar för sig och gör bra ifrån sig. Första- och andragenerationsinvandrare gör statistiskt sett dåligt ifrån sig och gapet mellan grupperna är enormt, bland de allra största i OECD. Även här är trenden nedåtgående enligt PISAs stora skoljämförelse, som släpptes 5 december. Forskaren Tobias Hübinette skriver i en kommentar “Resultatskillnaden i exempelvis matematik ligger på hela 50 poäng för Sveriges del att jämföra med OECD-genomsnittet som uppgår till 21 poäng. Och medan 20% av de majoritetssvenska eleverna inte uppnår nivå 2 i matematik så handlar det om hela 40% av andragenerationseleverna och närmast osannolika 52% av invandrareleverna och även dessa skillnader är betydligt större i Sverige än OECD-genomsnittet”.

Ett annat intressant resultat från PISA-studien är att det går bättre för elever vars föräldrar är involverade i barnens skolarbeten men att allt färre skolor tar föräldrakontakt för att diskutera barnens skolresultat. Detta är en erfarenhet som många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar och sjukdomar kan vittna om. Man ses som ett arbetsmiljöproblem istället för en källa till viktig kunskap om eleven.

Och på tal om funktionsnedsättningar, föräldranätverket Rätten till utbildning har fått fram statistik som visar att var tredje elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som utgör ungefär 10 procent av elevunderlaget, inte klarar gymnasiebehörighet, jämfört med 10 procent hos rikssnittet. Skulle man räkna bort elever med funktionsnedsättning och sjukdomar som astma, allergi eller förvärvade hjärnskador skulle troligen gapet mellan etniska svenskar från socioekonomiskt stabila hem bli än mer avgrundsdjup.

Skollagen.

Den ojämlika svenska skolan.

Glöd · Debatt

Samma främlingsfientlighet 2023 som 1741

Jimmie Åkesson skakar hand med Maria Lindgren på Migrationsverket utanför förvaret i Åstorp.

Tidöregeringen uppvisar samma gamla främlingsfientlighet som rådde på 1700-talet, skriver Ingvar Flink. På den tiden kunde till exempel ”ogudaktighet” vara en grund för utvisning.

DEBATT. Tidöpartierna har tagit en rad beslut om hur vissa för dem obehagliga personer ska behandlas:

Bristande vandel ska utgöra skäl för utvisning ur riket. Kraven på ”hederligt levnadssätt” ska skärpas för rätten att vara i Sverige. Gäller alltså framför allt utländska medborgare. Dessa personer ska förvaras långa tider i läger.

Offenliganställda, som kuratorer och bibliotekarier, ska uppmanas ange misstänkta personer. På dessa grunder ska personer utvisas inte bara på grund av brott utan även på grund av ”andra brister i levnadssättet”.

Efter Sveriges misslyckade och katastrofala angrepp på Ryssland 1741 (Frihetstiden) utfärdades något liknande:

”Alle judar, Savoyarer, Lindansare, Comedianter, med flere Gycklare, Tartarer och Zigeuner som med ogudacktighet, Spådomar, Lögn och Tjuveri tillfoga menige man stort besvär och olägenhet skola förwisas utur riket.”

Återigen har en representant för SD (riksdagsman) förklarat att judar inte är svenskar, vilket han påstår är en syn som hela SD delar. Främlingsfientlighet då som nu.

”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv” (3 Mos. 19:33-34).

Glöd · Krönikan

Trigga snöflingorna och drick deras tårar, MP

Äntligen har rubrikerna om Miljöpartiets interna stridigheter lagt sig. Ett eller två språkrör? Partiets fundisar vs. pragmatiska realpolitiker. Viken jävla mediesensation. Folk har följt det som de följer House of Cards och tror att de tittar på dokumentär.

Alla företrädare undviker att prata om att partier har olika riktningar men att det är helt normalt att ha det, även om det utåt sett inte är lätt att diskutera det. Jag vågar inte ens tänka mig hur det skulle vara att vara kristen samtidigt som man inte kan säga något kristet som förknippas med sin partiledare Ebba Busch. Vill man ha ett parti utan falanger ska man göra ett studiebesök hos Nordkoreas Arbetarparti i Pyongyang.

En sak förvånar mig med ett parti som spelar en så viktig roll. Den akademiska duktighetsnormen och det generiskt korrekta som vänder sig till vänster hjärnhalva och inte till folks hjärtan eller skratt. Det här kan bli partiets död, men det behövs sägas så att de enda som fortsätter att harva runt spärren är och förblir Liberalerna.

Miljöpartiet har gått om Sverigedemokraterna och blivit det mest hatade partiet, men de tar inte tillvara på situationen. När partiet fått ta skott för plastpåseskatten, stigande elpriser eller för att Jesus korsfästes har de gjort det de är bäst på: Spela försvar. Om man nu är hatad är det viktigt att man blir hatad för den man är, inte för den motståndaren vill att man ska vara för då har man förlorat på riktigt.

 Ringa in vad som retar skiten ur snöflingorna, tryck på deras knappar och drick deras tårar. Nämn vindkraft och kvinnor i slöja i samma mening.

Så retar du brunhögern 1.0: “Rädda klimatet – Pengar till invandrare”. Två komponenter av det som Jimmie-Ulf-Regeringen avskyr mest. När ni väl har Instagrams, Agendas rubriksättare och Ekots uppmärksamhet kan ni berätta att en del av det gröna folkhemsbygget är social rättvisa. En riktad basinkomst till alla invandrartäta förorter med lägre medianinkomster och chanser i livet är en väg att lösa ojämlikhetskrisen som sliter sönder landet. Att en grön infrastruktur hjälper samhällets mest stigmatiserade som väljs bort i jobbköerna på grund av sina arabiskklingande namn. Vart fjärde barn ska inte behöva välja mellan frukost eller busskort.

Partiet behöver pionjärer och stigfinnare som navigerar i det politiska landskapet på jakt efter det möjliga. Det är genom att rida på hatvågen och bli det oväntade partiet som de kan vinna PR-kriget.

Titta på en man som lyckats sopa sina krig under mattan. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men gör en Carl Bildt: Spela offensivt. Bygg en egen agenda som retar. Respondera inte på högerkonservativa förrän ni vet att ni kan äga debatten och få dem att rynka på pannan. När de hävdar att oppositionen bjuder gängkriminella på fika och rabarberkaka, åk till anstalten Tidaholm med fika och fråga hur de intagna hamnade där. Det kommer snabbt att bli en berättelse om fattigdom, privatisering och utanförskap.

Genom att vara lustiga, skapa välplanerade shitstorms och samtidigt visa att ni är formella när trampolinen gett er momentum kan ni placera er mitt i politikens strålkastarljus.

Att EU har kommit överens om att kriminalisera allvarliga miljöbrott.

Att Majblommans rapport som presenterade en reform om att ge barn rikstäckande fri kollektivtrafik inte har fått större genomslag.