Radar · Djurrätt

Djurrättsfokus på schweiziska folkomröstningar

Den brittiska etologen Jane Goodall är en av dem som stöttar den schweiziska djurrättsorganisationen Sentience.

Under söndagen folkomröstar schweizarna i en mängd frågor, bland annat om ett förbud mot djurförsök och ett förslag om att ge icke-mänskliga primater grundläggande rättigheter.

Djurrätts- och djurskyddsorganisationer runt hela världen följer med intresse folkomröstningarna som äger rum på olika nivåer.

Omröstningen om förbud mot djurförsök är ett så kallad folkinitiativ och äger rum på nationell nivå. Om det blir grönt ljus innebär det att det blir förbjudet att använda såväl djur som människor i försök för att utveckla nya läkemedel.

Det blir också förbjudet att importera läkemedel som tagits fram med hjälp av sådana försök. I folkinitiativet krävs också att forskning utan djurförsök ska få åtminstone lika stora statliga stöd som i dag ges till forskning med djurförsök.

Tidigare förslag nedröstade

För att ett folkinitiativ ska leda fram till folkomröstning krävs minst 50 000 undertecknare. Liknande initiativ som söndagens om djurförsök har tidigare lett till folkomröstningar. Då har förslagen om förbud mot djurförsök röstats ner.

Förslaget att ge grundläggande rättigheter till icke-mänskliga primater (”människoapor”) gäller kantonen Basel-Stadt. Det är den schweiziska djurrättsorganisationen Sentience som ligger bakom folkomröstningsinitiativet. Man vill att icke-mänskliga primater ska få ”garanterad rätt till liv samt fysisk och mental integritet”.

Enligt Sentience bor ungefär 150 primater i kantonen, bland annat på Basels zoo, som är ett familjeägt företag. Till Mail online har veterinären där, Fabia Wyss, framfört farhågor kring förslaget.

Ombudsperson eller råd

– Om förslaget antas och jag fattar beslut att avliva ett djur, ställer jag mig över lagen. Men genom att låta ett djur lida i onödan bryter jag också mot lagen.

Sentience hävdar att det i Basel har utförts 929 experiment på primater de senaste tio åren och att ett ja till deras initiativ i praktiken innebär att det inte längre blir tillåtet att använda primater i djurförsök i Basel.

De icke-mänskliga primaterna förslås också få en speciell ombudsperson eller ett speciellt råd som ska se till att deras rättigheter respekteras, om förslaget röstas igenom.