Zoom

Twitter lägger ner sitt integritetsråd: ”Allvarlig förtroendeskada”

Mycket har förändrats på Twitter sedan Elon Musk tog över i slutet av oktober i år.

Massuppsägningar, ökat hatspråk och svajig säkerhet. Det har stormat ordentligt på Twitter sedan Elon Musk tog över plattformen i slutet av oktober. På tisdagen kom beskedet om att företaget lägger ner sitt Trust and safety council, som har jobbat för att förebygga bland annat hat och exploatering på plattformen.

Marcin de Kaminski är säkerhets- och innovationschef på Civil rights defenders och har suttit med i Twitters Trust and safety council sedan 2019.

– Framtiden för Twitter som en trygg och säker plattform för alla är mer osäker än någonsin. Det är uppenbart att Twitter under Musks ledning vill göra sig av med kritiker. Nedläggningen av rådet innebär en allvarlig förtroendeskada för Twitter, i en tid när tilliten för de stora plattformarnas engagemang för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin, säger han till Syre.

Oro kring integritet och säkerhet

Från Marcin de Kaminskis perspektiv har det funnits två stora orosmoln när det kommer till utvecklingen på Twitter sedan Elon Musk tog över plattformen i slutet av oktober.

Marcin de Kaminski på Civil rights defenders har varit med i Twitters Trust and safety council sedan 2019
Marcin de Kaminski på Civil rights defenders har varit med i Twitters Trust and safety council sedan 2019. Han har känt en oro kring utvecklingen på plattformen ända sedan Elon Musk annonserade sitt köp. ”Men det fanns också en förhoppning om att han inte skulle göra sådana drastiska förändringar. Twitter har ändå jobbat upp systemen för säkerhetsfrågor under 10-12 år minst. Så att dra ner på de funktionerna har vi sett som orimligt. Vi har hoppats att det inte var där man skulle börja. Men nu har det gått fort.” Foto: Civil rights defenders

– Han har sparkat personer från det som han anser vara en ”tärande sektor”, det vill säga policy-teamen. De har försvagats. Både när det gäller mänskliga rättigheter, desinformation och säkerhetsramverk. Så där finns det en oro kring policystrukturen och de så kallade ”mjuka värdena”. Hur man ska hantera hot och hat till exempel och vem som ska få finnas kvar på plattformen när regler bryts, säger han.

Det andra orosmolnet har varit de tekniska frågorna.

– Han har också sparkat många på tekniksidan. Det har börjat komma rapporter om att vissa funktioner har slutat funka. De funktioner som har rapporterats som lite skakiga har varit till exempel tvåfaktorautenticeringen, som har varit otroligt viktig för många som en säkerhetsfunktion. Det finns också en oro kring om privatmeddelanden kan vara fortsatt privata även i framtiden. Folk har också haft problem med att låsa ner sina konton, och sedan låsa upp dem igen.

Trust and safety council startades 2016 för att jobba med frågor som rör bland annat säkerhet, mänskliga rättigheter, självmordsprevention, psykisk hälsa och barnexploatering
Trust and safety council startades 2016 för att jobba med frågor som rör bland annat säkerhet, mänskliga rättigheter, självmordsprevention, psykisk hälsa och barnexploatering. Bild från Twitters högkvarter i San Francisco. Foto: Jeff Chiu/AP/TT

Detta kan upplevas som oroande för många Twitteranvändare, men för aktivister som lever i repressiva miljöer är det helt avgörande att både ramverken och dessa funktioner fungerar, enligt Marcin de Kaminski.

– Annars kan man inte använda plattformen på ett tryggt och säkert sätt. I många länder där vi jobbar finns det inte samma möjligheter att uttrycka sig offentligt som här i Sverige. Då blir de här internetplattformarna helt avgörande verktyg för att till exempel aktivister ska få ut sina budskap, organisera sig och kommunicera, säger han och fortsätter:

– För många, framför allt här i Sverige, är Twitter en app som man använder och det finns ett narrativ om att på Twitter finns det journalister, politiker och troll. Men för andra kan det vara ett av få icke-censurerade sätt att prata på. Då blir det inte längre en app, utan en slags infrastruktur.

Flera andra förändringar på plattformen har uppmärksammats i media de senaste månaderna. I början av december rapporterade the Guardian om att forskare ”flyr från plattformen” på grund av att desinformation om klimatkrisen har ökat sedan Musk tog över. SVT har rapporterat om att märkningen för felaktig covid-19-information har tagits bort och New York Times skrev nyligen ett reportage om att ”problematisk innehåll” och hatspråk har ökat.

Tidigare anställda på Twitter har stämt företaget efter att ha blivit uppsagda när Elon Musk tog över
Tidigare anställda på Twitter har stämt företaget efter att ha blivit uppsagda när Elon Musk tog över. Bild från en presskonferens utanför en rättssal i San Francisco. Foto: Jeff Chiu/AP/TT

Det är de mest talande exemplen på hur Twitter redan har förändrats när det gäller de här typerna av frågor, menar Marcin de Kaminski.

– Många av de organisationer som vi har samarbetat med i Trust and safety council jobbar med hatspråk/hatbrott och barnskydd och de rapporterar en ökad utsatthet för sina målgrupper. Samma med organisationer som jobbar mot antisemitism till exempel. De har sett en ökning i den typen av material, som Twitter inte agerar mot. Det har funnits förut med, men då har det funnits bättre strukturer och aktivitet från Twitters sida för att se till att plattformen är en trygg plats för majoriteten av användarna, säger han.

Kan det bli så att man måste övergå till andra plattformar?

– Det är jätteviktigt att titta på andra plattformar, av olika anledningar. Nu får vi svart på vitt hur känsligt det kan vara att basera hela sin kommunikation på ett amerikanskt företag, som eventuellt kan lyda en persons nycker. En annan lärdom är att det är viktigt att kommunicera på ett sätt som man känner sig trygg med. Eftersom det är en del säkerhetsfunktioner som svajar just nu är det viktigt för till exempel journalister och aktivister att påminna sig om att Twitter inte är en säker plattform för kommunikation av känsliga saker.