Radar · Miljö

Havet blir valfråga i Sydsverige

Läget i Östersjön förvärras i snabb takt.

Trålningsförbudet i Öresund har haft positiva effekter, men i Östersjön brer bottendöden ut sig i snabb takt. För att vända utvecklingen vill Miljöpartiet göra havet till en valfråga och har tagit fram en regional åtgärdsplan för att rädda havsmiljöerna. Något som aktualiserats av naturkatastrofen i floden Oder under fredagen.

Åtgärderna är tänkta att utföras inom ramen för två projekt, Från källa till hav och Biosfärområde Öresund. Tillsammans beräknas de kosta ungefär 34 miljoner och sträcker sig över en tidsperiod på fem år. Region Skåne ska ha ansvaret för projekten, men med samarbetspartner på både regional och internationell nivå. Danmark och Region hovedstaden är en självklar samarbetspartner, men även andra statliga myndigheter, kommuner och regioner.

– Genom att visa att det finns sätt att rädda Östersjön och skydda Öresund, hoppas vi på att havsfrågan äntligen kan få den plats den förtjänar i den skånska politiken, säger Angela Everbäck (MP) från Höllviken, ledamot i Skånes regionfullmäktige.

Binder koldioxid

Hon gör nu gemensam sak för havet tillsammans med Lova Necksten (MP), som kandiderar till Blekinges regionfullmäktige och Thomas Hansson (MP), även han ledamot i Skånes regionfullmäktige och den regionala utvecklingsnämnden.

– Ett dött hav vore inte bara en katastrof för den biologiska mångfalden, utan också för klimatet. Livet i havet binder koldioxid på samma sätt som skogen. För både Skåne och Blekinge har kusten också en viktig roll för turistnäringen och den lokala fiskenäringen, menar trion.

Och trots att bottendöden brett ut sig och i dag täcker en yta dubbelt så stor som Danmark, en yta där inget liv finns kvar, menar man att det går att vända utvecklingen. Men då krävs prioritering och finansiering.

Bättre i Öresund

Projektet Från källa till hav har som mål att inga fler utsläpp av vare sig miljögifter, kväve eller läkemedelsrester ska nå havet. I Öresund, där det har rått trålningsförbud sedan 1932 i större delen av sundet, är läget bättre än i Östersjön.

Tumlare, säl och 120 olika fiskarter, bland annat ett unikt torskbestånd, samt stora blåmusselbankar, trivs i miljön som också är norra Europas viktigaste flyttfågelstråk. Men stora byggprojekt i bland annat Köpenhamn och utsläpp av orenat avloppsvatten är några av hoten som tornar upp sig.

– Öresund behöver vårt skydd. Genom att avsätta resurser för att göra Öresund till ett biosfärområde möjliggör vi ett sund som kan må bra från generation till generation, säger Angela Everbäck.

Dumpat kemiskt avfall

Även på riksplanet driver Miljöpartiet havsfrågan, bland annat med förslag om inrättandet av ett skyddat område av hela Östersjön tills ekosystemet har återhämtat sig.

Situationen för Östersjön är prekär. Så sent som under fredagen kom dystra nyheter från Polen och Tyskland, där man upptäckt tonvis med död fisk och även döda bävrar i floden Oder, som mynnar ut i Östersjön vid staden Szczecin. Enligt polska myndigheter rör det sig sannolikt om ”enorma mängder kemiskt avfall” som dumpats i floden.

Tyska medier, bland annat Der Spiegel, rapporterar att utsläppen misstänks bero på kvicksilverutsläpp och att fiskdöden utreds på såväl den polska som den tyska sidan av floden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV