Glöd · Debatt

”Bilda en samlingsregering för att visa politiskt ansvarstagande”

"Visserligen nämns utmaningarna men de tycks enbart vara inslag i det politiska skådespelet för att skaffa röster", skriver Christer Nylander.

Att i detta läge föra en normal valkampanj med käbbel, populism, valtaktik och polarisering känns väldigt märkligt och opassande, skriver debattören. 

DEBATT. Sällan har Sverige och världen stått inför så allvarliga utmaningar som nu.

Finansbubbla, tung skuldbörda, hög inflation, krig i närområdet, energi- och matbrist, risk för nya pandemier, material- och komponentbrist, värmeböljor, vattenbrist, och maktkamp mellan USA och Kina gör situationen mycket riskfylld, komplex och svårstyrd.

Att i detta läge föra en normal valkampanj med käbbel, populism, valtaktik och polarisering känns väldigt märkligt och opassande.

Visserligen nämns utmaningarna men de tycks enbart vara inslag i det politiska skådespelet för att skaffa röster.

Det är sorgligt att valfrågorna och vallöftena i stort sett är desamma val för val, utan nytänkande och radikala reformer, emedan samhällsproblemen bara växer år för år.

Kan det vara så att kloka människor vägrar att delta i partiarbete på grund av att partierna blivit en magnet för karriärister och narcissister – där lögner, toppstyrning, argumentationsfel, beskyllningar, tomma löften och avledningsmanövrar blivit standard.

I så fall är demokratin och samhällsutvecklingen allvarligt hotad.

Sverige behöver vända detta politiska förfall. En positiv start kunde vara att bilda en samlingsregering för att signalera ett ökat politiskt ansvarstagande.