Radar · Utrikes

Nästan hälften av världens terroroffer är afrikanska

De flesta som utsätts för människosmuggling är kvinnor och flickor.

3 500 människor från Afrika föll förra året offer för terror – vilket är nästan hälften av alla terroroffer som registrerades i hela världen under 2021, uppger FN:s drog- och brottsbekämpning byrå (UNODC)

– Särskilt den stora Sahel-regionen* har blivit ett tillhåll för några av de värsta terroristgrupperna, och det är viktigt att vi får mer förståelse för kopplingarna mellan organiserad brottslighet och terrorism, genom rigorös datainsamling, säger Ghada Waly, chef på UNODC, i en kommentar.

FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå på Twitter (UNODC)
FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå på Twitter (UNODC)

Enligt UNODC finns det bevis för att illegal handel med ädelmetaller och mineraler ger terroristgrupper, extremister och människohandlare ”betydande inkomstkällor”.

– Vi har fastställt att illegal guldbrytning och andra ädelmetaller ger enorma vinster för människohandlare, säger Ghada Waly.

Även illegal handel med vilda djur rapporterats också som en möjlig finansieringskälla för terroristgrupperna.

– Enbart den illegala handeln med elfenben genererar 400 miljoner dollar varje år.

*Sahel sträcker sig österut från Atlanten genom norra Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, Tchad och in i Sudan.