Radar · Inrikes

Domstol: Polischef var jävig om Paludan

Rasmus Paludan, partiledare i Stram kurs, vid ett möte med polisbevakning på Frölunda torg i Göteborg i våras.

Polischefen som nekade den högerextreme politikern Rasmus Paludan tillstånd för möten i Göteborg i september var jävig. Det anser förvaltningsrätten i en dom. Jävet kopplas till vad polischefen sagt i ett pressmeddelande, skriver Dagens Nyheter.

Rasmus Paludan har väckt uppmärksamhet genom att bland annat bränna koraner. Det var planerade möten med den danske politikern som ledde fram till de så kallade påskupploppen i Örebro och Linköping i våras.

När Paludan begärde tillstånd för sammankomster i Göteborg i september, ville han hålla dem i utsatta områden där ”flest muslimer bor”, enligt hans egen beskrivning.

Men polisen sa nej, och hänvisade Paludan till andra platser. Beslutet togs av Emelie Kullmyr, som då var chef för den operativa enheten i polisregion Väst.

"Oordning och kaos"

Rasmus Paludan överklagade dock, och framförde att Kullmyr var jävig. Han pekade på ett pressmeddelande från polisen i april, då Paludan nekades tillstånd för ett möte i Borås.

”Rasmus Paludan har en retorik som går ut på att skapa oordning och kaos. Vi behöver hjälpas åt att för att slå hål på den retoriken”, sade Emelie Kullmyr i pressmeddelandet.

Förvaltningsrätten anser att det ger intryck av att Kullmyr tagit ställning mot Paludan, och att hon därför inte borde varit med i beslutsfattandet om sammankomsterna i september.

Emelie Kullmyr är sedan i början av oktober polischef i Storgöteborg. Domen får ingen praktisk betydelse, eftersom datum för de tänkta mötena redan passerats.

Domar åt olika håll

Det är femte gången som Rasmus Paludan får rätt mot Polismyndigheten i svenska domstolar, skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsrätterna har inte godkänt polisens argument om att man saknat resurser för att hantera Paludans sammankomster, eller att ansökningar kommit in för sent.

En annan dom nyligen gick dock emot Rasmus Paludan. Kammarrätten i Göteborg anser att det var rätt av polisen att anvisa en annan plats än Rosengård, när Paludan ville hålla möte i Malmö. I Rosengård skulle ordningsstörningar och säkerhetsrisker sannolikt inte kunna förhindras med ”rimliga ansträngningar”, enligt ett pressmeddelande från kammarrätten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV