Glöd · Debatt

”Nato-medlemskap skulle inte hjälpa Finland och Sverige”

Natos ordförande Jens Stoltenberg och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson på pressträff i Tallinn med Nato-soldater, med anledning av kriget i Ukraina.

Vad skulle hända om Finland och Sverige gick med i Nato? Niki Arias tvivlar på att det skulle vara säkrare. Vad vi behöver, skriver hon, är ett internationellt samfund som effektivare än FN kan hålla rivaliserande stater i styr.

DEBATT Under 30 år av självständighet har Ukraina haft siktet på och hoppet om ett medlemskap i EU och Nato. Konflikten innan Rysslands intervention framställdes av väst som ett demokratiskt och fritt Ukrainas fria val till Nato-medlemskap i samarbete med Europa och väst eller att förbli en korrumperad lydstat till Ryssland.

Nato deklarerade den 4 mars att de inte hjälper Ukraina militärt, med farhågan att starta ett tredje världskrig. Hur kunde Nato inte förutse de förödande konsekvenserna som Ukrainas befolkning utsätts under detta pågående inferno? Mitt under brinnande krig förhandlar Nato med Finland och Sverige om Nato-medlemskap.

Finlands långa västliga gräns uppfattas av Ryssland som en buffertzon, liknande Ukrainas. Skulle Nato ge garantier för att Finland inte skulle gå samma öde till mötes som Ukraina och att ett tredje världskrig skulle kunna undvikas?

”Fritt val” under en masspsykos

Nato:s och västs mantra att det är upp till varje demokratiskt land att fritt välja Nato-medlemskap rimmar illa. Varför börja diskutera Nato-medlemskap med Finland och Sverige under en masspsykos orsakad av det mardrömsliknande pågående kriget i Ukraina?

Det är inte precis under reflektion med faktabaserat underlag som invånarna i respektive land kan göra ett ”fritt” val och fatta ett rationellt beslut.

Ett Nato-medlemskap för Sverige och Finland är inte lösningen och leder inte till fred, tvärtom, Ukraina är ett bevis på att vi kan hamna i ett tredje världskrig. Den suveräne är tänkt att bara ha det egna territoriets bästa för sina ögon, och staten bär på det yttersta ansvaret för att se till att dess medborgare inte behöver lida under humanitära katastrofer och/eller illdåd.

Det vi behöver är ett suveränt internationellt samfund som kan hålla rivaliserade stater i styr genom regeln om allmänt våldsförbud. FN har misslyckats med sin uppgift eftersom idén om intern och extern suveränitet inte håller och på grund av undantaget från regeln om det allmänna våldsförbudet, nämligen rätten till självförsvar (nödvärnsrätt vid väpnat angrepp).

Här uppstår problemet eftersom vissa stater anser sig ha rätten att utföra preventiva militära attacker för att på så sätt se till självförsvarsrätten, typ Ryssland i dag.

Jag ställer frågande till om ett svenskt Nato-medlemskap kan ge mig beskydd – och är det värt min personliga frihet som jag har gett till staten?