Radar · Miljö

Ny FN-rapport: Olika naturvärden måste vägas in i politiska beslut

Ipbes-rapporten är baserad på fyra års studier av 82 forskare världen över.

Naturens olika värden måste lyftas mer när politiska beslut ska fattas. Det konstaterar 82 forskare från FN:s panel för biologisk mångfald, Ipbes, i en ny rapport.

Människor uppfattar, upplever och interagerar med naturen på många olika sätt och naturen har därför många olika slags värden. Men det bortser beslutsfattare ofta från när politiska och ekonomiska beslut tas. Istället ligger allt för mycket fokus på kortsiktiga vinster, ekonomisk tillväxt och marknadsbaserade naturvärden.

Det visar en ny rapport från FN:s forskarpanel för biologisk mångfald, Ipbes, som godkändes av representanter från de 139 medlemsländerna på lördagen.

– Globalt sett är den biologiska mångfaldskrisen lika viktig som klimatkrisen, men politisk uppmärksamhet riktas mot hur vi når klimatmålen. Och det går inte nödvändigtvis hand i hand med att stärka natur och biologisk mångfald. Orörd skog och naturnationalparker är till exempel inte förenliga med produktion av biomassa, som används i den gröna omställningen. Därför är det viktigt att rikta mer uppmärksamhet mot målen för biologisk mångfald, men också att ta med det värde naturen har för människan, säger en av forskarna, den danske professorn Mette Termansen, till tidningen Agriwatch