Radar · Integritet

New York kräver information om sociala medier-konton för vapenlicens

De som söker vapenlicens ska redovisa sina aktiviteter på sociala medier under de senaste tre åren för staten, enligt en ny lagstiftning i New York.

New York-bor som vill bära dolt vapen måste lista sina sociala medier-konton, så att de kan granskas. Det enligt en ny lagstiftning som börjar gälla i september.

Vapenlagarna har länge varit en het fråga i USA, som är hårt drabbat av masskjutningar och där det är hyfsat lätt för privatpersoner att skaffa och få bära skjutvapen. Frågan har varit i hetluften igen efter nya masskjutningar i flera delstater – vilket gav upphov till stora demonstrationer med krav på hårdare vapenlagar.

Men i juni rev Högsta domstolen i USA ned en lag som innebar att det krävdes tillstånd för att få bära vapen New York. Alla amerikaner har rätt att bära vapen, slog domstolen fast.

Nu har New York infört en ny lagstiftning som rör vapeninnehav. Personer som ansöker om licens för att bära dolt vapen måste från och med september i år lämna in en lista över sina konton på sociala-medier, så att staten ska få möjlighet att granska dessa tre år tillbaka i tiden, rapporterar AP. Lagen förbjuder också att bära vapen på känsliga platser, som turisttäta områden eller skolor, universitet och myndighetsbyggnader.

Den nya lagstiftningen hyllas av de som menar att den höjer säkerheten, då det inte är ovanligt att gärningspersoner i massskjutningar först signalerar tecken på våld på sina sociala medier-konton. Kritikerna menar istället att det vore integritetskränkande att begära att privatpersoner redovisar sina aktiviteter på sociala medier på det sättet och att det dessutom inte finns resurser för ändamålet.

Antal masskjutningar 1 januari–12 juni 2022
Antal masskjutningar 1 januari–12 juni 2022. Foto: Johan Hallnäs