Nyheter

Långt arbetsliv väntar svenskarna

Nederländare och svenskar är EU:s största arbetsmyror.

Svenska 15-åringar förväntas att arbeta näst längst i EU. Bara nederländare i samma ålder beräknas att få ett något längre arbetsliv inom unionen, där variationen mellan länderna är stor.

42,3 år – så länge förväntas en svensk som är 15 år i dag att behöva jobba, enligt statistik från Eurostat. En 15-åring från Nederländerna får i genomsnitt räkna med att befinna sig i arbete i 42,5 år, enligt samma källa. Även danskar i samma ålder har långt fram till pensionen: 40,3 år. I bjärt kontrast står Rumänien (31,3 år), Italien (31,6 år) och Grekland (32,9 år).

Tittar man på statistiken uppdelat på kön fortsätter Sverige att utmärka sig. Svenska kvinnor förväntas arbeta längst, 41 år, medan italienska kvinnor har kortast arbetsliv, 26,9 år. Snittet för kvinnor i EU ligger på 33,7 år.

Mer arbete, minskat glapp 

För män är den förväntade längden på arbetslivet i genomsnitt 38,2 år, och även här ligger Nederländerna och Sverige i topp, 44,3 år respektive 43,6 år. Kortast tid arbetar man i Bulgarien (34,6 år) och Rumänien (35,0 år).

Gapet i arbetstid mellan kvinnor och män har minskat det senaste decenniet, när kvinnor i många länder arbetar mer och mer. Skillnaden på 7 år 2001 hade 2021 sjunkit till 4,5 år. Det största gapet i arbetslivslängd mellan könen finns i Italien, där män jobbar 9,1 år längre än kvinnor. Därefter kommer Malta (8,4 år) och Rumänien (7,6 år).

Undantag syns i Litauen där kvinnor i genomsnitt arbetar 1,3 år längre än män. Samma mönster finns i Finland, där kvinnor i genomsnitt jobbar 1,1 år längre än männen.