Radar · Inrikes

Kritik mot regeringens stöd: mest till de med hög elförbrukning

Elpriserna har nått rekordhöjder under vintern, något som slagit hårt mot många hushbålls ekonomi.

Idag meddelade regeringen att man ska ge ekonomiskt stöd till de hushåll med de högsta elkostnaderna. Detta efter den senaste tidens rusning av elpriserna. Men många kritiska röster höjs mot att det är de som konsumerar mest el som får mest stöd.

Under tre kalla månader månader – december, januari och februari – kommer regeringen att ge en elpriskompensation till de som drabbats hårdast av de ökande elpriserna. Totalt handlar det om en satsning på drygt 6 miljarder kronor, som ska nå 1,8 miljoner hushåll.

Framförallt är det de med en elkonsumtion över 2000 kilowattimmar per månad som kommer att få stöd. Till dem ges ett stöd på 2000 kronor per månad, alltså 6000 kronor totalt för de tre månaderna.

Det är ovanligt att regeringen går in med stöd när priser fluktuerar och finansminister Mikael Damberg kallar det hela exceptionellt.

– Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, säger han.

Exakt hur stödet ska utformas kommer att tas fram i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.

"Bådar illa"

Men på twitter märks redan många kritiska röster till satsningen, bland annat mot att stödet ska fungera som en trappa, där den som konsumerar mest el får mest stöd.

Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen, twittrar att det framförallt är villaägare som gynnas av stödet:

”Ägare av bostäder är en grupp som gynnats av den förda politiken. ROT- & ränteavdrag, avskaffad fastighetsskatt, lågräntepolitik, mm. Ytterligare ett stöd riktat till den gruppens elkonsumtion, när energieffektiviseringsstödet till hyresrätter ströks ur höstbudgeten.”

Journalisten och författaren David Jonstad twittrar att ”Bidrag till de som använder mest el bådar illa inför en framtid där inte bara priset på el, men även på pengar, kan öka snabbt. Ska samhället ge pengar till de som tagit de största lånen för att kunna köpa de dyraste bostäderna och bilarna?”