Radar · Morgonkollen

Olaglig sophantering en dyr affär

Lagligt kasserad elektronik på en återvinningscentral.

Fusk med sophantering är utbrett, rapporterar Sveriges Radio-programmet Kaliber. Och den olagliga avfallshanteringen kan kosta samhället stora pengar.

Nära hälften av landets alla kommuner uppger att man känner till att brottslighet inom avfallshanteringen förekommer i kommunen. Det visar en enkät som P1-programmet Kaliber har gjort.

Av de 230 kommuner som svarade på enkäten säger 131 att de känner till brottslighet och 128 av dem har anmält till polis eller åklagare.

– Det är ju vanligt att man inte tror att man har något i sin kommun och oftast beror det på att man inte har letat. Vi kan garantera att om man letar så hittar man, säger Emelie Nyberin, miljöinspektör i Malmö, till radion.

Det vanligaste är att sopor dumpas eller grävs ner, eller att man utan tillstånd använder avfall som fyllnadsmaterial när det byggs hus och vägar. Soporna kan också generera stora summor.

– Man erbjuder att ta hand om och behandla avfall. Men när man får in pengarna för det här så gör man sig av med avfallet på olika illegala sätt, men tar inte kostnaden för behandlingen, säger Henrik Sandström handläggare på Naturvårdsverket, som menar att risken för upptäckt är liten.

Och i andra änden kan kostnaden för de som i slutändan ändå får ta hand om soporna bli enorm.

– Det är omfattande pengar för att sanera sådant där beroende på vilket typ av avfall som ligger och hur det har hanterats, säger Henrik Sandström.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV