Radar · Miljö

Ny bok utvärderar FN:s klimatpanel IPCC

I en ny bok utvärderar forskare FN:s klimatpanel, vilka den består av och kunskapen som förmedlas.

Tydligare råd och bredare representation – det efterlyser forskare från 13 länder som utvärderar FN:s klimatpanel IPCC i en ny bok.

– För att uppnå den förändring som krävs för att möta de pågående klimatförändringarna kan IPCC inte bara beskriva det som gått fel utan måste våga ge tydligare vägledning om vad som bör göras, säger Rolf Lidskog, professor i miljösociologi vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande.

Forsarkollegan Adam Standring medverkar också i boken, med ett kapitel om vilka IPCC:s forskare är. Han konstaterar att klimatpanelen behöver breddas på flera sätt. Detta då 75 procent av jordens befolkning bor på det södra halvklotet men endast en tredjedel av IPCC-forskarna kommer därifrån.  

– Idag är det vita män från Västeuropa eller Nordamerika som dominerar, säger han. 

– Framför allt saknas kvinnor från södra halvklotet som inte har engelska som modersmål, säger Adam Standring. 

Möjlighet till inkludering

Kollegan Karin Gustafsson har undersökt hur klimatpanelen bygger för framtiden.

– Yngre forskare, som ska eller nyss har disputerat, är en outnyttjad resurs och kompetens som skulle kunna bidra till utvecklingen av IPCC. Idag är det ytterst få forskare som redan tidigt i karriären får jobba med IPCC, säger hon och menar att klimatpanelens stipendieprogram för doktorander och postdoktorer kunde användas bättre:

– Stipendieprogrammet är en möjlighet för forskare från södra halvklotet att på sikt inkluderas i IPCC:s arbete. Men det krävs ett strategiskt arbete och mer administrativa och ekonomiska resurser för att dessa forskare ska kunna gå från att vara stipendiat och doktorander till att delta i IPCC:s arbete och därmed minska dominansen av vita västerländska män och öka mångfalden.

Kan bli förebild

Tillsammans står Örebroforskarna för 3 av de 28 kapitlen i boken Making climate knowledge globally: A critical assessment of the intergovernmental panel on climate change. Den riktar sig till beslutsfattare, politiker på alla nivåer, studenter och intresserade. Forskarna hoppas även att IPCC ska få nytta av den.

– FN:s klimatpanel IPCC är viktig inte bara för klimatfrågan utan som förebild för andra expertorganisationer. Många försöker kopiera den i sitt arbete med andra miljöfrågor, säger Rolf Lidskog. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV