Radar · Djurrätt

Arlagårdens lantbrukare förbjuds ha mjölkkor

Arlagårdens lantbrukare friades i tingsrätten från djurplågeri, trots att hans djurhållning inte följer svensk djurskyddslagstiftning.

Den skandalomsusade, så kallade ”Arlagården” som blev rikskänd genom SVT:s Uppdrag granskning upprörde många. Lantbrukaren åtalades för djurplågeri men friades i tingsrätten i Hudiksvall i våras. Men nu har Länsstyrelsen i Gävleborg förbjudit honom att hålla mjölkkor och han får inte ha mer än 30 nötkreatur på sin gård.

Länsstyrelsen fattade beslutet för ett par veckor sedan. Detta efter att ha gjort nio kontroller under perioden 2018-2021. Vid sju tillfällen iakttogs brister i djurhållningen och vid fyra tillfällen ålades lantbrukaren att åtgärda bristerna.

Enligt Tidningen Djurskyddet innebär beslutet att han som mest får hålla 30 nötkreatur och dessa ska i sådana fall hållas i direkt anslutning till den fastighet där han bor.

De brister som konstaterats har bland annat rört för små utrymmen för djuren och trasig inredning, men framför allt magra, smutsiga och skadade djur i besättningen.

Enligt Länsstyrelsen har lantbrukaren inte åtgärdat bristerna, trots flera förelägganden. ”Snarare har djurhållningen försämrats under perioden” står det i länsstyrelsens beslut.

Förbjuds ha mjölkkor

Den aktuelle lantbrukaren har i sitt yttrande över beslutet framhållit att en av orsakerna till bristerna har varit stort avstånd mellan hans bostad och den fastighet där djuren vistades. Enligt länsstyrelsen fritar det emellertid inte honom från ansvaret att leva upp till svensk djurskyddslagstiftning.
I beslutet konstaterar länsstyrelsen också att mannen har en ”begränsad förmåga att ha hand om klövbärande djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen”.

Därför får han inte längre ha några mjölkkor och de maximalt 30 nötdjur som han tillåts hålla får endast hållas i direkt anslutning till den egna gården där han är folkbokförd. Länsstyrelsen anser att det långa avståndet till ”Arlagården” kan ha varit en av orsakerna till att bristerna i djurhållningen uppstått och menar att det partiella djurförbudet står i proportion till de eventuella olägenheter som kan drabba lantbrukaren.

Han har nu sex veckor på sig att sälja eller på annat sätt göra sig av med de eventuella djur som han fortfarande äger och som eventuellt omfattas av beslutet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV