Radar · Arbetskritik

Regeringen går vidare med trygghetspension för äldre: ”En klassfråga”

Sjuka som är 60 år eller äldre ska få lättare att beviljas sjukersättning, enligt regeringens förslag som nu har lämnats över till riksdagen.

Äldre sjuka som fortfarande har några år kvar till pensionen ska lättare kunna få sjukersättning, enligt regeringens förslag om en så kallad trygghetspension, som nu har lämnats över till riksdagen.

Enligt det rådande socialförsäkringssystemet bedöms äldre människor som bara har några år kvar till pensionen och söker sjukersättning på samma grunder som övriga. Det görs alltså ingen skillnad i bedömningen mellan någon som är 30 år eller 63 år. De som söker sjukersättning matchas oavsett ålder, mot alla arbeten på marknaden.

Regelverket har kritiserats från många håll då människor har nekats sjukersättning med hänvisning till att det finns jobb på arbetsmarknaden, när det i verkligheten inte funnits något lämpligt jobb att söka. För många äldre har situationen inneburit uttag av ålderspensionen i förväg, vilket sänker den för många redan låga pensionsinkomsten.

Men regeringen vill ändra på det och går nu vidare med propositionen om en stärkt trygghet för äldre sjuka. Enligt förslaget, som nu har lämnats över till riksdagen, ska det bli lättare för personer som är sjuka eller utslitna, men har fem år eller mindre kvar tills de kommer upp i ordinarie pensionsålder, att få sjukersättning.

– Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. Nu tar vi ett viktigt steg för ökad trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

De äldre ska enligt förslaget omfattas av särskilda regler, som bland annat inte bedömer deras arbetsförmåga mot alla jobb på marknaden. Förmågan ska istället bedömas mot arbeten den sökande har erfarenhet av eller ”annat lämpligt arbete”.

Krävs förbättringar

Förslaget välkomnas av LO-utredaren Kjell Rautio, som menar att det är en viktig klass- och könsfråga, då det nuvarande systemet främst drabbar arbetarkvinnor.

– Det är en välkommen och viktig förändring. Det här handlar oftast om människor i LO-yrken. De som har slitit ett långt arbetsliv och drabbats av ohälsa. De som blir fattigpensionärer som äldre, säger Kjell Rautio till Arbetet.

Han menar dock att det finns punkter i förslaget som bör förbättras. Bland annat skrivelsen om att den som söker sjukersättning ska kunna bedömas mot arbeten personen har erfarenhet av. Ett jobb man haft tidigare i yrkeslivet kan vara problematiskt att utföra för någon som närmar sig pensionsåldern. Det finns även andra svårigheter med att ställa om i yrkeslivet för de som passerat 60 år, enligt Kjell Rautio.

– Vid 60 års ålder upphör möjligheten att få CSN-stöd. Sätter Försäkringskassan tryck på individen att ställa om måste det kopplas till att man har tillgång till ett bra stöd, säger han.

Om riksdagen röstar igenom förslaget börjar förändringarna gälla den 1 september 2022.

Läs mer: 

Regeringen: Trygghetspension och höjt bostadstillägg – SPF: ”Bristerna består”