Radar · Politik

Valet ännu inte avslutat – många köar fortfarande för att få rösta

Köerna för att rösta har varit långa hela dagen och ännu har inte alla som vill hunnit rösta.

På många håll i landet har inte röstningen avslutats som planerat klockan 20.00. Människor köar, bland annat utanför Stockholms central där flera hundra personer fortfarande väntar på att få avge sin röst.

Om människor köar utanför vallokalen, måste den hålla öppet tills alla som vill har kunnat rösta. I vissa vallokaler innebär det att själva rösträkningen kommer att bli försenad.

Uppgifter om att människor som velat rösta har avvisats från vallokalerna vid stängning har börjat florera men ännu har inte uppgifterna verifierats.