Radar · Politik

Längre köer än vanligt för att rösta

Runt om i landet har köerna ringlat långa till röstlokalerna.

Många som hängt på låset till vallokalerna och otroligt många förtidsröster som avgetts. Det är bilden som många valförrättare vittnar om. I Hässleholm ringlade kön lång till vallokalen i stadshuset under söndagen, inte bara på grund av nya rutiner utan också för att intresset för att rösta i valet tycks bli rekordstort.

Tidigare har som regel alla valsedlar funnits på en plats som alla röstande passerat på väg in till valskärmarna. En nyhet i årets val är att valsedlarna i stället är placerade på avskild plats där endast en person i taget får ta röstsedlar. Det ger bättre garanti för valhemligheten, men innebär samtidigt att själva röstningsförfarandet går lite långsammare.

En av dem som stod i kö för att rösta var Eva Andersson, som tycker att valdebatten kunde ha varit mer sansad.

– Politikerna borde försöka samarbeta mer, lyssna mer på varandra.

Efterlyser mer dialog

Hon har lagt ner en hel del tid på att sätta sig in i hur partierna ställer sig i olika sakfrågor. Förutom att ta del av nyheter och mediebevakning har hon även gått runt till de olika partierna som funnits på plats i valstugorna på Stortorget i Hässleholm. Eva Andersson har själv en pappa som bor på äldreboende och hon är mycket engagerad i frågor som rör den typen av verksamhet.

– Jag tycker att frågor kring hur de äldre har det har kommit i skymundan i valdebatten. I vår kommun till exempel, betalar de som bor på äldreboende nästan 4 000 kronor i månaden bara för maten. Det är ju inte klokt, gamla äter ju väldigt lite. Flera av de partier som jag har pratat med hade ingen aning om det.

Hon tycker att politiker borde vara mer tillgängliga även mellan valen, både för att kunna ta del av synpunkter från medborgarna och för att kunna förklara och svara på frågor.

– Många politiker på lokal nivå är ju fritidspolitiker med andra arbeten och familj. Då har man svårt att sätta sig in i alla frågor. Det hade varit bra både för dem och för oss medborgare med mer dialog.

Rekord i förtidsröster

De långa köerna utanför röstningslokalerna under söndagen tyder på att valdeltagandet kommer att bli högt. Närmare var femte röstberättigad i Sverige har nämligen redan förtidsröstat, vilket är rekord.

I tisdags uppgav Valmyndigheten att 17 procent av landets 7,8 miljoner röstberättigade hade avlagt sin röst redan.

Dock har alla som förtidsröstat möjlighet att ångra sig i dag om man tar sig till sin röstlokal.