Radar · Miljö

Risk när apor tvingas till marken

Lemurer och apor som lever i träd har visat sig tillbringa mer tid på marken i samband med att naturen och miljön förändras på grund av bland annat skogsavverkning.

Lemurer och apor som vanligtvis lever bland trädtopparna har i många delar av världen börjat leva sina liv på marken. En förändring som inte är bra för alla, enligt en internationell studie.

Det är forskare från ett stort antal länder som har sammanställt observationer från Amerika och Madagaskar och gjort upptäckten att trädlevande primater i vissa områden har flyttat ner på marken.

Aporna och lemurerna som övergått till att tillbringa mer tid på marken har också börjat ändra sin kost och till exempel äta mindre frukt och bär. Förutom den uppenbara anledningen skogsskövling kopplade forskarna apornas ökade tid på marken till bland annat bland annat värmeböljor.

Tuff förändring

Vissa av de arter som börjat tillbringa mer tid på marken har större förutsättningar att anpassa sig till exempel när det kommer till föda. Men för vissa arter är förändringen tuff, säger Timothy Eppley vid San Diego Zoo Wildlife Alliance, och en av forskarna bakom studien i en skriftlig kommentar:

”Det är möjligt att vissa arter klarar omställningen med skogsskövling och klimatförändringar bättre genom att leva sina liv på marken. Men alla kan inte det och då krävs snabba och effektiva insatser för att bevara dem.

Forskarna skriver att primater genom evolutionen har skiftat från att leva i träd till mark men att det inte har skett i samma hastighet som den som nu observerats.

Utsätts för hot

Några av riskerna med att primaterna börjar leva på marken är enligt forskarna att de utsätts för hot från andra djur och från människor. Forskarna fann att de populationer som levde i områden nära människor i mindre omfattning började tillbringa tid på marken. Det skulle på sikt kunna innebära att trädlevande djur som lever nära människor kommer att ha svårare att anpassa sig till klimatförändringarna genom att flytta ner på marken.

Studien, som publiceras i The Proceedings of the National Academy of Sciences, innehåller totalt 47 olika arter av apor och lemurer som har observerats under sammanlagt 150 000 timmar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV