Radar · Inrikes

Ukrainska flyktingar kan tvingas skiljas från sina husdjur

Katya Tarbes från Kiev kom med sin lilla hund till färjeterminalen i Verköhamnen i Karlskrona efter resan från Gdynia på torsdagsmorgonen.

Flyktingar från Ukraina som lyckats få med sina husdjur till Sverige kan tvingas skiljas från dem när de har passerat gränsen. Anledningen är att Ukraina klassas som ett högriskland för rabies.

Under normala omständigheter råder strikta krav på dokumentation om man ska föra in sällskapsdjur i Sverige. Anledningen är att landet är fritt från en mängd olika djursjukdomar och parasiter som finns spridda i andra länder. Men på grund av kriget råder ett force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina.

– Djur från Ukraina ska passera tullfiltret, skriver Jordbruksverket på sin hemsida. I tullen kontrollers djurens dokumentation och beslut tas om eventuella smittskyddsmässiga åtgärder. Vilka åtgärder bedöms från fall till fall.

Rabies oroar

Den smitta man mest oroar sig för är rabies. Det är en dödlig sjukdom som kan drabba både människor och djur. Om inte omedelbar behandling sätts in leder sjukdomen till en säker död för den som smittas. Men det går att vaccinera mot sjukdomen, något som är obligatoriskt för hundar i Ukraina.

Ukraina klassas som ett högriskland för rabies, eftersom det årligen förekommer rabiesfall bland såväl vilda som tama djur. När tullen kontaktar Jordbruksverket bedöms varje fall för sig.

– På grund av det akuta läget där människor flyr för sina liv så räknar vi med att det kommer att variera kraftigt vilken dokumentation som finns om djuren. Det är därför vi kommer att göra bedömningarna från fall till fall, uppger Jordbruksverket.

Jordbruksverket tar kostnaden

Från myndighetens sida är man medveten om att en del sällskapsdjur ”kan komma att passera obemannade tullstationer”. Om ingen tullkontroll sker ska djuren då i stället snarast tas till veterinär, som ska kontrollera eventuell dokumentation och kontakta Jordbruksverket.

Kostnaden för veterinärbesöket bekostas av Jordbruksverket, som även står för kostnaden för en obligatorisk chipmärkning av djuret (om märkning saknas) och eventuellt blodprov för att avgöra vaccinationsstatus.

Djur som inte är vaccinerade mot rabies ska enligt Jordbruksverket hanteras som en rabiesrisk. Bedömer man att djuret inte är säkert nog att ha i hemmet, kan det bli aktuellt med ”isolering under officiell tillsyn” i särskilda lokaler, även det en kostnad som bekostas av myndigheten när det handlar om djur från Ukraina.

”Kan behöva avlivas”

Myndigheten konstaterar också att ”Djur som av smittskyddsskäl skulle behöva sitta i nämnda isolering men är för unga för att klara det kan behöva avlivas”.

Jordbruksverket understryker också att force majeure-undantaget endast gäller sällskapsdjur som kommer tillsammans med sina ägare.

Den som åker till Ukraina för att hämta hem övergivna sällskapsdjur till Sverige kommer att stoppas i tullen om inte sedvanlig dokumentation finns.

Force majeure-undantaget gäller heller inte hästar. Där gäller samma EU-regler på dokumentation och transport som i normala fall, oavsett om hästen kommer tillsammans med sin ägare eller ej.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV