Radar · Politik

Sverige skickar drönare och läkemedel till Ukraina

Svensk polis kommer att skicka drönare, hjälmar och skyddsvästar till Ukraina, uppger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Drönare och skyddsvästar men även medicin kommer att skickas så snart som möjligt till Ukraina. ”Vi måste hjälpa Ukraina på alla sätt”, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I lördags kom en begäran från Ukrainas nationella polis via Europol till samtliga 27 medlemsstater om hjälp med materiel. Den svenska polismyndigheten har under veckan inventerat vad de kan avvara och bistå med och har därefter hemställt hos regeringen att få skänka utrustning som inte används, som inte behöver ersättas och som annars hade kasserats, till Ukraina. 

Totalt handlar det om 367 skyddsvästar, 94 ballistiska, det vill säga skottsäkra hjälmar, 62 kikare, 5 drönare och 3400 skydds- och klädesplagg, berättar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) på en pressträff under fredagen.

– Vi vet ju alla att Putins olagliga, och får jag säga vansinniga krigföring, mot Ukraina fortgår dag efter dag, säger Morgan Johansson och fortsätter:

–Vi får alltfler rapporter om allvarliga krigsbrott, urskillningslösa angrepp mot civilbefolkningen, dödandet av män, kvinnor och barn och jag tror vi alla delar uppfattningen att det här måste upphöra så fort som det bara går.

"Ska komma i rätta händer"

Beslutet om att skicka materielen kommer att tas under ett extra regeringssammanträde i dag. Materielen packas nu och kommer att skickas ned så fort som möjligt.

– Men vi kommunicerar inte när och var överföringen kommer att ske, men vi har vägar och vet hur det här ska komma i rätta händer snabbt, säger Morgan Johansson.

Så vitt ministern vet är Sverige först ut av de tillfrågade länderna att skicka den här typen av utrustning till Ukraina.

Ska skicka läkemedel till Ukraina

Samtidigt ger regeringen Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att samordna läkemedelstransporter till Ukraina. Och Folkhälsomyndigheten får sin tur i uppdrag att se över möjligheten att donera medicin ur myndighetens beredskapslager.

– Efter Rysslands invasion av Ukraina har ett stort behov av läkemedel i landet uppstått. Dessa viktiga uppdrag syftar till att svensk hjälp ska nå hjälpbehövande i Ukraina, med den särskilda hantering som läkemedel kräver, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.