Radar · Miljö

Greenpeace överklagar Preem-beslut: ”Kommer tacka oss”

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil.

Greenpeace överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut om att tillåta Preems utbyggnad av sin biobränsleproduktion i Lysekil.

I oktober 2020 gick oljebolaget Preem ut med att de ville göra en ombyggnad i Lysekil som motsvarar omkring en tjugondel av bolagets fossila produktion. Den så kallade Synsat-anläggningen, det vill säga den existerande delen av raffinaderiet, ska enligt bolaget göras om så att den kan ta emot råvaror från bland annat raps- och tallolja och ersätta drygt 40 procent av den fossila oljan.

I juni gav mark- och miljööverdomstolen grönt ljus för projektet, som har kritiserats av flera organisationer, bland annat för att försvåra en senare omställning till 100 procent fossilfritt.

”Strider mot miljömålen”

Under måndagen överklagade Greenpeace beslutet med bland annat hänvisning till att det strider mot konkurrenslagstiftningen. Får bolaget bifall i både Lysekil och Göteborg, står de för över 100 procent av Sveriges planerade industriutsläpp, menar Greenpeace.

Organisationen kräver också att domstolen tar hänsyn till anläggningens totala effekt på koldioxidhalten, oavsett råvarornas ursprung, och omprövar hela Preemraff Lysekils miljötillstånd. Blir utbyggnaden verklighet blir Preems anläggningar de som släpper ut mest koldioxid i hela landet, understryker Greenpeace, som menar att det skulle strida mot våra åtaganden enligt Parisavtalet, miljöbalken och riksdagens beslutade miljömål att bevilja verksamheten.

– Preem kommer tacka oss att de slipper denna satsning som ingen vill ha. Biobränslena gör att våra skogar, vårt klimat och våra plånböcker lider. Alla som kan vill gå över till eldrift eller på annat sätt undvika transporter med allt dyrare bränsle för förbränningsmotorer, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Många turer

Domstolen å andra sidan, tar i sin dom inte hänsyn till just koldioxidutsläppen, med hänvisning till att Preems verksamhet ingår i EU:s utsläppshandelssystem.

Turerna kring Preems expansion i Lysekil har varit många. Efter att under hösten 2020 ha dragit tillbaka sin ansökan om att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil – bland annat efter starka reaktioner från flera miljöorganisationer – ansökte bolaget om nya planer drygt en månad senare.

Läs mer: 

Preemraff: Preem drar tillbaka ansökan – Vd:n: ”Kommersiellt beslut”

Miljöaktion mot Preem: XR-aktivister låste fast sig vid oljetorn