Glöd · Debatt

Romina Pourmokthari, ska vi berätta för eleverna att ni struntar i deras framtid?

Välkända elever som strejkar för sin framtid.

”Vi lärare i Teachers Rebellion är djupt oroade över våra elevers framtid med tanke på den samhällskollaps som väntar om vi inte får ner våra utsläpp.” Skriver Annelie Ängdervik, aktiv i Teachers Rebellion. ”I grundlagen står det att ’Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer’ och i vår läroplan, Lgr 22, står det att ’Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling’. Sverige har dessutom förbundit sig att arbeta utifrån ’Agenda 2030’ och de 17 globala målen.”

DEBATT Utbildningsradion har tagit fram ett material för åk f-3 som heter ”Uppdrag framtid.” Den grundar sig på Agenda 2030 och Skolverkets texter där det står att eleverna måste få möjlighet att skaffa sig kunskap om och förståelse för frågor som rör hållbar utveckling. Eleverna behöver därför ges många tillfällen att granska sina livsstilsval och sina värderingaroch få möjlighet att träna sig i att vara aktiva och handlingskraftiga medborgare.

Som lärare är vi ålagda att undervisa utifrån vetenskaplig grund och det försöker vi verkligen att göra. Många av oss har kompetensutvecklat oss genom Skolverkets modul ”Hållbar utveckling”. Där kan man bla läsa att vi som vuxna behöver bli medvetna om hur vi själva är intrasslade och delaktiga i upphovet av de problem vi försöker ta itu med. Vi undrar om klimat- och miljöministern och skolministern har insett det än?

I ”Agenda 2030” står det i mål 4 att vi som lärare ska ge våra elever alla de färdigheter och kunskaper som behövs för att främja en hållbar utveckling och en hållbar livsstil. I det globala målet 13 ”Bekämpa klimatförändringar” står det att ”Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu.” Vidare står det att utbildningen måste förbättras vad gäller kunskapen om klimatförändringar.

Vi inser att vi som lärare har ett stort ansvar att undervisa eleverna om detta och vi tar gärna det ansvaret. Med eleverna går vi därför noga igenom bakgrunden till varför dessa klimatförändringar har uppstått och vad de innebär. Under mål 13 står också vilka lösningarna är på detta hot mot hela vår civilisation. Fyra av tipsen är att minska på köttet, minska flygresandet, undvika bilen och försöka få politiker att göra de saker som är bra för klimatet. Det är här problemet uppstår för oss lärare.

Romina Pourmokhtari, er regering slopar bonusen till elbilar, skatten på drivmedel sänks, reseavdraget som skulle kunna gynna andra färdmedel än bil blir det inget av och en tredjedel av reformutrymmet går till fossila subventioner. Detta innebär att Sverige inte kommer att nå klimatmålen 2030. Ni kanske kan lura vissa vuxna men barn och ungdomar genomskådar detta direkt. Om du skulle behöva gå ner 10 kg och konstaterar att du äter godis och chips tre gånger i veckan och två äpplen varje dag till mellanmål, vad är då en rimlig åtgärd? Om förra regeringens politik handlade om att ta bort äpplena, så innebär er politik att utöka godisätandet till 5 dagar/vecka.

Vem som helst förstår att10 kg inte kommer att försvinna på det sättet. Inte heller kommer Sveriges utsläpp att minska när vi ökar dem. När vi lärare går igenom ”Agenda 2030”, så undrar eleverna nämligen; ”Varför har inte politikerna infört högre moms på kött? Varför är det dyrare att ta tåget än flyget? Varför sänks skatten på bensinen? Varför lyssnar inte politikerna på de unga i tex Fridays for future?” Helt relevanta frågor.

Enligt en undersökning som ”Våra barns klimat” gjorde efter valet i höstas, så känner allt färre unga hopp om att vi kan lösa klimatkrisen. Våra elever och studerande tappar framtidstron eftersom de ser att ni politiker och vuxna i deras omgivning inte agerar på den klimatkris vi befinner oss i. Romina Pourmokthari och Lotta Edholm, ni borde samtala med varandra och genom handling visa att ni bryr er om den unga generationen. Vi lärare i Teachers Rebellion ställer nu följande fråga till klimat- och miljöministern och skolministern; Ska vi sluta att undervisa utifrån vetenskaplig grund eller ska vi berätta för våra elever att ni politiker inte bryr er om deras framtid?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV