Radar · Miljö

Efter läckorna – fortfarande höga halter metan

Läckan från Nord Stream 2 fotograferad i september.

Läckorna på gasledningarna Nord Stream innebar stora utsläpp av metangas som kan vara skadliga för naturen – och halterna verkar fortfarande vara höga på vissa håll.

Drygt två månader efter att Nord Stream-läckorna upptäcktes finns fortfarande ”fickor” i havet med höga metanvärden, enligt preliminära slutsatser av en studie som SVT Nyheter tagit del av.

Forskarna har mätt effekterna av läckan med hjälp av undervattensrobotar.

De två första veckorna efter sabotaget mot gasledningarna var metanvärdena runt hundra gånger högre än normalt – så pass höga att de var svårt för instrumenten att hantera, enligt forskaren Bastien Queste, biträdande lektor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

I stort sett är halterna av metan nu tillbaka på normala nivåer. Men i vissa områden är de fortfarande minst två till tre gånger högre än normalt, enligt de preliminära resultaten. Studien kan dock inte med säkerhet slå fast att Nord Stream-läckorna är orsaken till de höga halterna.

Samtidigt pekar ett annat forskningsprojekt på negativa miljöeffekter av de höga nivåer metangas som uppmätts. Metanet verkar ta sig in i näringskedjorna och påverka ekosystemen även efter att halterna sjunkit.

– Det kan bidra till övergödning och havsförsurning, säger Thomas Dahlgren, forskare vid Göteborgs universitet, till SVT Nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV