Glöd · Ledare

Dags att inse att Afghanistan inte är säkert för någon

I tisdags kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande som innebär att alla utvisningar av kvinnor och flickor till Afghanistan stoppas. De afghanska kvinnor som tidigare fått avslag på sin asylansökan kommer kunna få en ny prövning. Förutom kvinnor gäller det även människorättsaktivister, journalister och företrädare för den tidigare regimen. 

Det är bra att det här äntligen sker nu, men samtidigt märkligt att det har dröjt nästan ett och ett halvt år från det att talibanregimen tog makten. Redan från första dagen har det ju varit tydligt vad talibanerna har velat, nämligen att inskränka alla rättigheter för kvinnor. 

Sexton månader senare har de kommit en bra bit på vägen. Flickor i Afghanistan får inte längre gå i skolan efter tolv års ålder, kvinnor får inte vistas i parker, badhus, på nöjesfält eller gym, de får inte visa sig ute utan heltäckande burka och de får inte umgås med män som inte tillhör deras familjer. 

I november återinfördes sharialagar fullt ut i landet vilket innebär att kroppsbestraffningar och avrättningar kommer bli allt vanligare. Men det är inte bara kvinnor som riskerar att råka illa ut, även män som bryter mot de hårda religiösa påbuden kan bli bestraffade.

En annan utsatt grupp är folkgruppen hazarer, som en stor andel av de afghaner som befinner sig i Sverige tillhör. Hazarerna har varit förtryckta i hundratals år och många av dem beskriver det som pågår i landet nu som ett långsamt folkmord. I juli i år dödades nio hazarer i provinsen Ghazni av talibanerna, sex av dem sköts till döds och tre torterades tills de dog. Den 30 september skedde ytterligare en attack där 35 flickor och kvinnor som tillhör hazarerna dog. Det här är bara två exempel, men listan går att göra mycket längre.

Utöver allt detta är Afghanistans ekonomi körd i botten. Miljontals människor kämpar för att få mat för dagen och överleva. Det är talande att när analysföretaget Gallup lät människor i Afghanistan betygsätta sina liv, från 0 till 10 så blev snittsvaret 1,3. 

Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan utvisas inga personer dit från Sverige av den enkla anledningen att den svenska regeringen inte har erkänt talibanregimen och inte vill förhandla med dem. Men det betyder inte att alla afghaner som är i Sverige får uppehållstillstånd, fortfarande ger Migrationsverket avslag på väldigt många ärenden. De som får ett avslag hamnar i ett limbo där de varken har de rättigheter som ett uppehållstillstånd medger men inte heller kan utvisas. De tvingas alltså in i papperslöshet. 

Den nya regeringen har vid upprepade tillfällen sagt att de vill göra upp med skuggsamhället, ett bra sätt att göra det vore att ge alla afghaner som inte kan återvända ett uppehållstillstånd. Att flickor och kvinnor får uppehållstillstånd är ett bra första steg, men samma sak borde gälla alla. Det är dags att inse att Afghanistan inte är säkert för någon.

Nya försök med 30-timmarsvecka i Region Värmland gör succé.

Tågkaoset fortsätter.