Radar · Politik

Regeringen utlämnar turkisk medborgare

Regeringen utlämnar en turkisk medborgare men det är obekräftat om det är en av de personer som Turkiets president Erdogan begärt utlämnad.

Den svenska regeringen har bifallit en turkisk begäran om att utlämna en turkisk medborgare. Han är dömd för flera fall av bedrägeri i Turkiet, men enligt SVT har mannen figurerat i turkiska medier som en av de personer president Erdogan vill ha utlämnad. Justitieminister Morgan Johansson (S) påstår att fallet är ett vanligt rutinärende.

Mannen har suttit frihetsberövad i Sverige i väntan på beslut om utlämnande sedan i december 2021, sex månader innan det blev känt att Sverige skulle ansöka om Natomedlemskap.

Enligt Högsta domstolen föreligger inga hinder enligt utlämningslagen att utlämna mannen. Av domstolshandlingarna framgår att mannen är dömd till fängelse för bedrägeri flera gånger i Turkiet.

Mannen själv hävdar att han är felaktigt dömd och hänvisar till att han 2010 konverterade från islam till kristendomen. Till följd av detta blev han hotad av en turkisk nationalistgrupp.

Misshandlad av militär

Han hävdar också att han blev misshandlad och bötfälld av militär personal efter att han på grund av sin kristna tro vägrat göra militärtjänst.

Han har på grund av sin tro och vägran att göra militärtjänst beviljats flyktingstatus i Italien. Själv hävdar han att han riskerar utsättas för förföljelse om han utlämnas till Turkiet.

Enligt mannens tidigare advokat som TT talat med träffade mannen en svensk kvinna i Italien som han gifte sig med. Han har sedan ett antal år varit bosatt i Sverige.

Finns på "listan"

På justitiedepartementet kan man inte svara på om mannen är en av de personer som president Erdogan begärt utlämnade till Turkiet i samband med de krav som Turkiet har ställt till följd av Sveriges Natoansökan.

Enligt regeringstrogna tidningen Hürriyet finns mannen med på den lista över personer som Turkiet begärt utlämnade under rubriken Andra brott. De flesta namnen finns under rubriken Terroristbrott.

Regeringens beslut att bifalla utlämnandet av mannen är det första kända fallet sedan Sverige ansökte om Natomedlemskap, enligt SVT.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) vill inte ställa upp på en muntlig intervju. Han svarar skriftligt att ärendet rör sig om ett standardförfarande.

”Det här är ett vanligt rutinärende. Personen i fråga är turkisk medborgare och dömd för bedrägeribrott i Turkiet 2013 och 2016. Begäran om utlämning inkom förra året. Högsta domstolen har i vanlig ordning prövat frågan och kommit fram till att det inte finns hinder för utlämning för att avtjäna straffet.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV