Radar · Miljö

Fyra gånger snabbare uppvärmning av Arktis

En isbjörn på ett isblock i Franklinsundet, Kanada.

Uppvärmningen av Arktis har gått fyra gånger fortare än av resten av jorden under de senaste 40 åren, enligt en ny studie. Det är betydligt snabbare än vad man tidigare har trott.

Klimatmodeller underskattar ofta takten i uppvärmningen av polerna, enligt studien som är gjord av finländska och norska forskare och som publiceras i den vetenskapliga Nature-tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskarna analyserade data som samlats in av satelliter sedan 1979, det år satellitövervakning blev möjlig, från hela norra polcirkeln. Det visade sig att Arktis i genomsnitt blev 0,75 grader varmare varje årtionde, vilket är nästan fyra gånger så snabbt som resten av jorden.

Studien fann stora skillnader på olika platser inom den norra polcirkeln. Till exempel i området kring Svalbard och ögruppen Novaja Zemlja, var uppvärmningen hela 1,25 grader per decennium – sju gånger snabbare än resten av världen.

Överraskning

– Uppfattningen i litteraturen är att Arktis värms upp ungefär dubbelt så fort som resten av jorden, så för mig var det en överraskning att det gick så mycket snabbare, säger medförfattaren Antti Lipponen på Finlands meteorologiska institut.

Avvikelsen kan bero på att tidigare modeller blivit inaktuella på grund av uppvärmningen, tror forskarna. Nästa steg kan bli att studera modellerna och försöka finna svaret på varför de inte stämmer med de nya observationerna, enligt Lipponen.

Förutom att uppvärmningen av Arktis påverkar lokala samhällen och djurlivet, kommer den att få konsekvenser runtom i världen. Istäcket på Grönland består av tillräckligt med fruset vatten för att höja vattennivån i oceanerna med omkring sex meter.
Isen befaras av en del forskare redan vara nära punkten där den börjar smälta.

– Något händer i Arktis och det kommer påverka oss alla, säger Lipponen.