Radar · Morgonkollen

Kritik mot kameraövervakad nakenvisitering

Häktet i Gävle kritiseras av JO för en integritetskränkande visitering.

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Kriminalvården sedan alla intagna på häktet Bomhus i Gävle visiterats utan kläder framför en övervakningskamera, rapporterar SVT Nyheter.

Åtgärden gjordes i mitten av mars på grund av misstankar om att narkotika var i omlopp på häktet. De intagna genomgick nakna en ytlig kroppsbesiktning av två vårdare i en gymnastikhall där det fanns en övervakningskamera i taket. Bilden från kameran gick till en tv-skärm i centralvakten.

Knarkmisstankarna väger inte upp integritetsintrånget, enligt JO, som i sitt beslut skriver att åtgärden inte ”kan anses ha varit acceptabel”, enligt SVT.

Häktet har sett över sina rutiner för att säkerställa att tv-skärmen i vakten stängs av nästa gång.

JO granskade ärendet efter det att en anonym anmälan kommit in.