Radar · Politik

Oro över den personliga assistansens framtid – “En fråga om mänskliga rättigheter”

I den turkosa lådan inbjuds besökare att ta del av verkligheten för de som lever med normbrytande funktionalitet och är del av en kampanj som arrangeras av organsationen Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL).

Från och med den 5 september fram till valdagen kan besökare kliva in i en turkos låda utanför Kulturhuset i Stockholm. Lådan är en del av kampanjen Frihet, Jämlikhet, Personlig Assistans, som drivs av organisationen STIL med syfte att uppmärksamma rätten att få bestämma över sitt eget liv, oavsett funktionalitet. 
– Det här är i grund och botten en fråga om mänskliga rättigheter, säger Jessica Smaaland, politisk sekreterare på STIL.

I lådan spelas Pionjärerna – en podd om frihetskampen för personlig assistans. Pionjärerna är benämningen på de som var med och startade STIL och kämpade för införandet av den personliga assistansen i Sverige på 80- och 90-talet. Något som Jessica Smaaland menar har varit avgörande för möjligheten för personer med normbrytande funktionalitet att leva ett jämlikt och självbestämt liv i samhället.

– Konsekvenserna av att den personliga assistansen försämras är att personer i högre utsträckning blir beroende av sina anhöriga, tvingas flytta in på institutioner och får svårare att arbeta. Fritiden blir begränsad och livskvalitén försämras avsevärt. I det långa loppet kan det också få konsekvenser såsom att anhöriga blir utbrända och att det skapas beroende gentemot andra typer av bidrag.

Enligt Jessica Smaaland har den personliga assistansen successivt försämrats sedan 2008, något ironiskt då detta var samma år som Sverige ratificerade FN:s funktionsrättskonvention. I denna samlas alla mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det beskrivs även vad som krävs för att rättigheterna ska uppnås.

– Det sker generellt mycket neddragningar nu i samhället, men det är viktigt att poängtera att andra alternativ, såsom hemtjänst eller olika slags boenden, som ska ersätta den personliga assistansen kostar mer. Det stämmer helt enkelt inte att det är så dyrt med personlig assistans som man verkar vilja framställa det. Det är till exempel inte dyrare än vad rot- och rutavdragen kostar staten och dessa gagnar ju rent krasst personer som skulle klara sig ändå.

Till skillnad mot 2018 har det varit förhållandevis tyst om personlig assistans under den pågående valrörelsen. I en intervju som publicerades på sajten Assistanskoll tidigare i veckan menade Jonas Franksson, ordförande för STIL, att det värsta alternativet för personliga assistans vore en S-M regering, något som Jessica Smaaland håller med om.

– Vi har nästan alltid haft bäst samarbete med de mindre partierna, det är de som drivit de här frågorna. Samtidigt är det också ganska personbundet, vilka politiker som engagerar sig.

Helena Lindh är en av besökarna som testat att sätta sig i den turkosa lådan.

– Det var en berörande upplevelse. Utsattheten var väldigt påtaglig, inne i lådan kan inte riktigt röra sig som man vill, samtidigt som man får höra dessa starka röster berätta om sina erfarenheter. Det blir så tydligt hur viktigt det är att vi bygger ett samhälle där alla får plats.