Radar · Integritet

Kampanjveckan Stopp! min kropp! inleds

Skolan ska från och med detta läsår aktivt bidra till att skapa en samtyckeskultur.

Denna vecka kommer många skolor att lägga ett extra fokus på frågor som har med kroppen, känslor och gränser att göra. Det är Rädda barnen som för andra året i rad lyfter frågorna i kampanjveckan Stopp! min kropp!

Höstterminen 2022 är den första terminen där nya skrivningar i läroplanen för sex och samlevnad börjar gälla. Syftet är att förstärka skolans roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras.

Denna förändring välkomnas av Rädda barnen.

– Detta är glädjande eftersom vi vet att barn efterfrågar vuxna som vågar pratar om kroppen och kroppens gränser, säger Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda barnen, i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar att de är viktigt också att nå de yngre barnen, redan i förskoleåldern. Samtidigt är det många vuxna som efterfrågar stöd i hur man pratar om dessa frågor.

– Om vi vuxna vågar prata med barn om kroppen, kan vi hjälpa dem att berätta om någon gör något mot deras kropp som de inte gillar eller förstår. Det blir en trygghet kring vad som är rätt och fel, att ha med sig nu men även senare i livet. Samtidigt underlättar vi för dem som trots allt har utsatts att kunna berätta, säger Hanna Thermaenius.

Rädda barnen stöttar kontinuerligt skolor med sin vägledning Stopp! min kropp! Under denna vecka kommer de också att visa webbsändningar anpassade för lågstadiebarn samt hålla en konferens för alla vuxna som möter barn i olika skolåldrar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV