Radar · Politik

Regeringen vill öka den militära upprustningen

Statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist föreslår att försvaret stärks.

Regeringen föreslår att försvaret stärks och att anslaget till det militära försvaret ska öka till 2 procent av BNP så snart det går – 2 procent av BNP är Natos riktlinje.

– I dag kan jag meddela följande: Anslaget till det militära förslaget ska öka till 2 procent av BNP. Vi ska nå dit så fort det är praktiskt möjligt, sa statsminister Magdalena Andersson vid en pressträff i dag.

2 procent av BNP ligger i nivå med Natos riktlinje, och det är även vad oppositionen i riksdagen har krävt att anslaget ska ökas till. Företrädare för M, L och KD uttryckte dock irritation över att regeringen inte ville vara mer precisa i sin tidsplan.

– Det är bra att Socialdemokraterna nu ansluter till ett tvåprocentsmål för att bygga upp försvaret. Det behövs i en väldigt orolig tid. Men jag tycker det är problematiskt att de inte förmår ange när det ska ske. Vi är flera partier som driver frågan om två procent, säger Elisabeth Svantesson (M) till TT.

Att höja försvarsanslaget till två procent av BNP innebär en årlig totalkostnad på 108 miljarder kronor, enligt TT. Enligt det försvarsbeslutet som togs av riksdagens partier 2020, ska anslagen upp från 66 miljarder förra året till 91 miljarder 2025. Vilka enligt regeringen motsvarar cirka 1,7 procent av BNP.

Statsministern flaggade också för att fler kan komma att behöva göra värnplikt.

– Här vill jag tala klarspråk. Fler unga behöver på sikt bereda sig på att göra värnplikt och bidra till det militära försvaret. Men det här handlar också om det civila försvaret, sa Magdalena Andersson.