Glöd · Panelen

Panelen: Borde Sverige snarast sluta köpa rysk olja och gas?

Sedan den 24 februari har EU-länderna köpt ryska fossila bränslen för runt 400 miljarder kronor .

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till virve.ivarsson@tidningensyre.se med ditt förslag!

– Ja, det borde man ha gjort för länge sedan. Det är också hög tid att fundera på vilka andra människorättskränkande diktaturer vi gör oss beroende av, exempelvis Kina. Krävs det verkligen en regelrätt invasion av ett europeiskt land för att vi ska våga stå upp för mänskliga rättigheter? Det är ynkligt.
Katarina Stensson, 32 år, partiledare Piratpartiet. 

– JA! För att lyckas är det dessutom avgörande att spårbarheten ökar på fossil energi, så det går att välja bort det värsta även för konsumenter. 
Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet. 

– Ja. Men eftersom regeringen försöker flytta frågan till EU måste vanligt folk ta kampen mot fossilkapitalismen. En praktisk sak alla kan göra är att skriva under solidaritetsuppropet med hamnarbetarna som blockerar ryska transporter, vilket du kan göra på Skiftets hemsida. De behöver allt stöd de kan få.
Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

I montaget syns paneldeltagarna Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet, Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet och Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet
I montaget syns paneldeltagarna Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet, Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet och Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet. 

– EU har lagt ett förslag om att samtliga EU-länder ska sluta köpa rysk olja och gas om sex månader. Att göra det i samlad trupp är att föredra, men sex månader är en för lång tidshorisont i mina ögon. Om EU inte kan enas om att göra det snabbare, så tycker jag att Sverige bör gå före och sluta nu.
Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

 Svaret är att Sverige snarast borde sluta köpa olja och gas, punkt. Vi vet att vår konsumtion av olja och gas inte är klimatmässigt hållbar och behöver fasas ut snarast. Just nu tävlar partierna om vem som kan stötta bensin- och dieselkonsumtion mest. Samtidigt som man skär i klimatbiståndet! Att byta ut rysk olja mot olja från till exempel den stenhårda diktaturen Saudiarabien gör ju inte konsumtionen direkt mer hållbar vare sig klimat- eller samhällsmässigt.
Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Sverige – och många med oss – borde redan ha slutat köpa rysk olja. Kanske hade Putin då inte haft kapitalet att invadera Ukraina? Men det är inte bara Putins krigskassa vi ska sluta göda. Om vi ska ha en planet att leva på så måste vi fasa ut ALLA fossila bränslen, och självklart ska vi börja utfasningen med de mest auktoritära diktatorerna. Dessvärre är listan ganska lång av diktatorer i fossilimportörens telefonbok. Nuvarande och kommande regering har en hel del att göra och det måste ske NU. 
Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

I montaget syns paneldeltagarna Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning, Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden
I montaget syns paneldeltagarna Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning, Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden.