Radar · Miljö

Klimataktivister efter samtal med Socialstyrelsen: ”Försiktigt hoppfulla”

Psykologer från klimataktivistgruppen Extinction rebellion har i ett möte med representanter från Socialstyrelsen framfört kritik mot myndighetens arbete med klimatkrisen.

I ett tidigare möte med representanter från Socialstyrelsen framförde klimataktivister från Extinction rebellion (XR) sin kritik mot myndighetens kommunikation om klimatkrisen. Senast nu på fredag har de utlovats en återkoppling. ”Jag är försiktigt hoppfull”, säger Björn Paxling från XR-psykologerna.

Den 29 april intog psykologer från klimataktivistgruppen Extinction rebellion (XR) Socialstyrelsens kontor i Stockholm. Syftet var att uppmana regeringen och myndigheten att erkänna och kommunicera klimatkrisen som ett folkhälsoproblem. Aktionen, som genomfördes inom ramen för fossilupproret, resulterade i ett samtal mellan representanter på Socialstyrelsen och XR-psykologerna.

– Vi hade ett intressant samtal om vilka befogenheter och uppdrag som Socialstyrelsen har och jobbar utifrån. Det är många olika typer av kriser de jobbar med, som exempelvis coronapandemin och flyktingkriser. Angående allt detta finns en tydlig kommunikation från Socialstyrelsens sida om vilka hälsorisker som finns och hur man ska hantera dessa, säger psykologen och klimataktivisten Björn Paxling som var på plats.

Lovade framföra kritiken

Mer anmärkningsvärt är avsaknaden av information om klimatkrisen och dess långsiktiga konsekvenser, menar XR-psykologerna, som under mötet överlämnade ett brev med information om vad myndigheten kommunicerar inom området – och vad som utelämnas.

– På klimatområdet finns information om klimatbehandling för psoriasis och om arbetsplatsklimat för att förebygga vårdskador, men i stort sätt ingenting om klimatkrisen.

Aktivisterna och deras argument mottogs dock med öppna öron av representanterna, som lovade att lyfta kritiken vidare i ledningsgrupper och till forskare inom myndigheten, berättar Björn Paxling.

"Försiktigt hoppfull"

– Det är kanske ett konstigt sätt att boka ett möte på, men de lyssnade och tog emot vad vi hade att säga, så det kändes som en lite mjukare avrundning på en hårdare start.

Senast nu på fredag, två veckor efter mötet, har Socialstyrelsen lovat att återkoppla till XP-psykologerna.

– De ska höra av sig om vad de landat i, ifall de tycker att kritiken är befogad och om det är något de kan jobba vidare med. Jag är försiktigt hoppfull, säger Björn Paxling.

Läs mer: 

Fossilupproret: Här förbereder sig miljökämparna

Upprorisk vecka går mot sitt slut

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV