Radar · Mänskliga rättigheter

Ingen pant på elektronik – men hårdare regler

 Gammal elektronik innehåller många värdefulla metaller och det är därför viktigt att de kan återanvändas eller återvinnas efter användning.

Pant på datorer, telefoner och annan elektronik kommer inte införas i Sverige. Regeringen har istället beslutat om att ställa konkreta krav på att producenterna ska ge ekonomiska incitament för att mer gammal elektronik ska lämnas in.

Det var 2020 som regeringen tillsatte en utredning som skulle ge förslag på hur ett pantsystem på småelektronik skulle kunna utformas.

Två år senare är utredningen avslutad och regeringen har gått till beslut om att inte genomföra något pantsystem. Anledningen är bland annat att det utvecklats en omfattande andrahandsmarknad för exempelvis mobiltelefoner och att många producenter på frivillig väg byter in gamla produkter vid köp av nya.

Att samla in gammal elektronik förväntas bli en avgörande faktor för framtida produktion eftersom de innehåller värdefulla och sällsynta metaller. Tillgången till många av dessa blir allt mer begränsad och därför vänder sig industrin och regeringar till de resurser som redan är i omlopp.

− Gammal elutrustning ska kunna återanvändas på ett enklare sätt, och regeringen ställer därför nu krav på att producenterna ska införa incitament för att fler ska lämna in den för återanvändning eller återvinning, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).

Det ska också bli tydligare hur man raderar personlig information när man ska lämna in gammal elektronik. Dessutom ska kasserad elutrustning samlas in på ett sätt som möjliggör återanvändning. De nya bestämmelserna träder i kraft vid årsskiftet.