Radar · Djurrätt

Delfinjakt begränsas på Färöarna

Blodet från grindvalsjakt på Färöarna färgar havet rött.

På Färöarna kommer man att begränsa antalet delfiner som får slaktas, efter att den traditionella jakten kritiserats hårt. Nu får högst 500 vitsidingar dödas per år.

”En årlig fångstbegränsning på 500 vitsidingar har nu föreslagits av fiskeridepartementet på en provisorisk basis för 2022 och 2023”, meddelar den självstyrande regeringen på söndagen.

Kvoten fastställdes efter vad som beskrivs som den ”ovanligt stora fångsten” av delfinsorten vitsidingar förra året, när över 1 400 stycken dödades.

När bilder från jakten spreds väckte den avsky och protester.

Efter att en namninsamling med nästan 1,3 miljoner underskrifter, som kräver att den traditionella jakten förbjuds, lämnats över till den färöiska regeringen inleddes i februari en översyn av jakten.

Jakten på framförallt grindvalar, en underfamilj till familjen delfiner, i slutet av sommaren är en tradition som går tillbaka många århundraden.

Traditionen kallas grindadráp, och går ut på att jägarna omringar valarna och för dem mot en bukt där de strandar och då dödas.

Sättet som jakten genomförs på håller på att utvärderas, så att den ska ”utföras så snabbt och effektivt som möjligt”.