Radar · Miljö

Extremvärme ledde till massdöd bland pingviner

Magellanpingvinen förekommer längs Patagoniens kuster, i Argentina, Chile, Uruguay samt ibland i södra Brasilien.

Nästan 400 individer i världens största magellanpingvinkoloni dog till direkt följd av värmeböljan som drabbade Argentina år 2019. Det skriver  forskare – som bevittnade massdöden på plats – i en ny studie.

Varje år beräknas flera miljoner människor världen över dö på grund av extrem kyla eller hetta. Men enligt ett forskarteam från University of Washington, är det inte bara människor som dör i direkt anknytning till förhöjda temperaturer.

Forskarna, som befann sig i Punta Tombo i södra Argentina år 2019 – när landet drabbades av extrem värmebölja och uppmätte 44 grader celsius i skuggan – observerade hur magellanpingviner dog i massor till direkt följd av den extrema värmen, något som Natursidan var först att rapportera om.

Enligt studien, som nu har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ornithological applications, dog 354 pingviner ur kolonin i samband med värmeböljan i slutet av häckningssäsongen i januari 2019. Detta vet forskarna då de strax efter värmeböljan gick runt och observerade de döda pingvinerna. Totalt påträffades 264 döda vuxna pingvinkroppar, varav 27 procent hade försökt ta sig från pingvinkolonin ut mot havet – förmodligen för att dricka havsvatten som pingviner klarar av att filtrera. Enligt obduktionsanalyserna visade sig den främsta dödsorsaken bland de vuxna individerna vara uttorkning, något som skiljer sig från dödsorsaken för ungarna.

Obduktionerna av de totalt 90 ungarna som påträffades döda visade nämligen inga tecken på uttorkning – ungarna var välmatade. Forskarna tror att de istället dött på grund av att deras små kroppar – med fulla magar – inte klarat av att reglerna kroppstemperaturen när värmen steg drastiskt.

Pingviner som höll till närmre havet eller hade mer gynnsamma mikroklimat klarade sig dock med färre eller inga dödsfall alls, jämfört med de som befann sig i de centrala delarna av kolonin.

”Värmebölja särskilt oroväckande”

Även tidigare har pingviner dött i massor i Punta Tombo till följd av extrema väderhändelser, främst i samband med stormar och översvämningar. Ett år observerade forskare att uppemot hälften av ungarna i kolonin dog till följd av en storm. Men det som inträffade i samband med värmeböljan 2019 är allvarligare, då även vuxna individer dör i stora antal, menar forskarna.

– Det som är mest oroväckande med dödligheten till följd av värmeböljan är att den även har potential att döda många vuxna. Beståndets livskraft för långlivade havsfåglar – som magellanpingviner – är beroende av att de lever länge. Vuxna magellanpingviner kan leva mer än 30 år, så vanligtvis har de många möjligheter att framgångsrikt få ungar. Om vi förlorar ett stort antal vuxna under en enskild händelse som denna, är det ett stort bekymmer, säger studiens huvudförfattare Katie Holt i ett uttalande till University of Washington.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV