Radar · Integritet

Uppmanar kulturministern att inte begränsa text på SVT

För mycket text i SVT:s nyheter snedfördelar konkurrensen, enligt tidningsutgivarna.

I förra veckan publicerade Tidningsutgivarna en debattartikel där de menar att SVT publicerar för mycket text utan videoinnehåll, och att de därmed konkurrerar med kommersiella tidningar. Men SVT:s textinnehåll är viktigt för bland annat hörsel- och synskadade, skriver flera organisationer i ett pressmeddelande.

”En begränsning av SVT:s möjligheter att publicera skriven text digitalt skulle innebära en allvarlig inskränkning av tillgängligheten och därmed av yttrandefriheten och demokratin. Det skulle även riskera att skapa ett större utanförskap för personer med funktionsnedsättningar.”

Det skriver Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades riksförbund och Synskadades riksförbund i ett pressmeddelande, där de uppmanar kulturminister Parisa Liljestrand att inte hörsamma branschorganisationen Tidningsutgivarnas, TU:s, krav på att begränsa SVT:s möjligheter att publicera text på sin sajt.

I en rapport som TU låtit göra och där 5921 artiklar publicerade de senaste tolv månaderna undersökts konstateras att 32 procent av artiklarna saknar video, och enbart består av en nyhetstext.

– Var tredje artikel som publiceras svt.se består av enbart text. Problemet och kärnfrågan är: ska ett statligt finansierat tv-bolag i stället för att göra tv göra en nättidning? Det tycker inte vi, säger Johan Taubert, vd på Tidningsutgivarna, till SVT.

Viktig för hörsel- och synskadade

SVT:s divisionschef Anne Lagercrantz menar istället att SVT som public servicebolag bör finnas där läsarna finns och att text ofta är nödvändig för till exempel hörsel- och synskadade.

Hon får medhåll av de tre organisationerna, som i sitt pressmeddelande skriver att ”en av hörnstenarna i den svenska funktionshinderspolitiken och i FN:s funktionsrättskonvention är att tillgänglighet och universell utformning ska genomsyra hela samhället. Tillgänglighet är en absolut förutsättning för rätten till yttrandefrihet och för demokratin.”

Många synskadade tar till exempel del av SVT:s nyheter genom SVT nyheter-appen, då den har en relativt god tillgänglighet, skriver organisationerna vidare.

”Dagstidningarnas tillgänglighet varierar däremot mellan olika tidningar. Och för hörselskadade är utbudet i text helt oumbärligt för att ta del av nyhetsförmedlingen, där sändningar och klipp inte alltid textas”.

Organisationerna menar också att ”ett starkt och tillgängligt nyhetsutbud” inte utgör ett hot mot mediemarknaden, utan snarare stärker nyhetsintresset och gynnar alla nyhetsaktörer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV