Radar · Inrikes

Kritiken: Trafikverkets system inte nog testat

Under gårdagen hölls ett möte mellan godstransportsföretaget och Trafikverket om det nya systembytet.

Natten till söndag byter Trafikverket sitt system för att planera tåg. Men systemet verkar inte fungera för godstågen – vilket riskerar att orsaka kaos i trafiken.

Det nya systemet kallas MPK (marknadsanpassad planering och kapacitet) och ska ge en effektivare planering och göra det lättare för tågoperatörerna att ansöka om tåglägen och banarbeten. Trafikverket har beskrivit omläggningen som helt nödvändig och ett paradigmskifte.

Systembytet funkar dock inte på ett tillfredsställande sätt för godstransporterna, och om det blir problem kommer även övrig trafik att påverkas eftersom systemet hänger ihop, säger Pierre Sandberg, förbundsordförande för branschorganisationen Tågföretagen.

– Det är ett sammanhängande system och ifall ett godståg stannar, kommer all trafik bakom det tåget att behöva stanna, säger Pierre Sandberg.

Anledningen till systembytet är att det tidigare sättet att planera inte fungerat tillfredsställande. På fredagen hölls ett möte mellan godstransportföretaget Green Cargo och Trafikverket för att hitta en lösning för hela godstransportbranschen.

Borde ha väntat

– Ibland behöver godståg ledas om. Men en utmaning med nya systemet har varit att om man vill flytta på ett tåg så flyttar man planeringen för alla andra tåg framåt och tåglägena ompubliceras, säger Sandberg.

Tågföretagen har tidigare höjt varningsflagg för att tiden för att testa det nya systemet har varit för knapp. Pierre Sandberg anser att man kanske skulle ha väntat ett år med att implementera systemet.

– Vi behöver tillräcklig med tid för att testa systemet.

Det nya systemet består av flera olika delar, och enligt Trafikverket kommer bara en del av det tas i bruk under morgondagen för att undvika att det blir för mycket ny teknik för tågpersonalen.

– Vi kör inte igång alla saker samtidigt, vi kör pö om pö och funkar en sak lägger vi till nästa, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Tagit in mer personal

– Som det ser ut just nu kollar vi på förberedelserna inför systembytet och det ser ut att allt är som det ska. Det är snarare så att om det skulle bli ett omslag i väderleken, så kanske vi behöver göra förändringar.

TT: Bör man vara orolig inför att tåget imorgon?

– När man gör ändringar i systemet, kommer det uppstå en del händelser. Därför har vi tagit in mer personal för att hålla igång den delen där man behöver ändra om i tågplanen för godstågen.

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana uppgav tidigare i veckan att man har identifierat eventuella risker och har en plan för hur man ska hantera dem – bland annat kan tågtrafiken reduceras under söndagen.