Glöd · Debatt

Den tredje historien om de fyra reaktorerna

Vad var det egentligen som hände när de fyra reaktorerna lades ner? Det försöker Maj Wechselmann besvara i dagens debattartikel.

Varför stängdes fyra reaktorer i Sverige 2015? Och vad hände egentligen när Oskarshamn ”effektiviserades”? I dagens debattartikel går Maj Wechselmann igenom historien som ledde upp till de stängda reaktorerna och ifrågasätter upprustningen av Oskarshamn.

DEBATT Varför stängdes fyra reaktorer i Sverige 2015? Fyra just nyrenoverade reaktorer i Ringhals och Oskarshamn?”

• Påstående 1: På grund av den tidigare S-MP-regeringens illvilja mot kärnkraft. Ska man tro Ulf Kristersson drack man till och med champagne i regeringen när man medverkat till att lägga ned reaktorerna. Högern påstår att det var ett mord på en ofarlig teknologi och ett jättetillskott av elproduktionen som vi behövde allt för väl.

• Påstående 2: På grund av kärnkraftsindustrins rent affärsmässiga beslut. Regeringens kärnkraftsskatt gjorde fyra nyligen effektiviserade reaktorer olönsamma.

Det finns också en tredje version som vi tyvärr aldrig har fått ta del av – den kommer från Tyskland.
• Påstående 3: Enligt de största medierna i Tyskland – ZDF, Tageschau, enda tv-kanalen som når alla tyska delstater varje dag, Frankfurter Allgemeine och en rad av de största tidningarna var ”effektiviseringen” av de svenska reaktorerna ineffektiv och farlig! Det hade man bevis på – nämligen internkorrespondensen mellan OKG och underleverantören multinationella bolaget Siemens.Av något skäl nådde aldrig den informationen svenska media.

Efter Fukushima

Nu var det faktiskt den borgerliga regeringen som höjde kärnkraftsskatten mest – till 6 öre per kilowatt. Vid den tidpunkten fanns det nämligen en politisk samsyn: Kärnkraftsindustrin gjorde övervinster, en del av dessa borde rimligen avsättas som reserv om olyckan skulle vara framme – för att ersätta människor som bodde inom en viss radie från kärnkraftverken. Det är otroligt hur man kan vränga till historien, man rider på att människors minne är så kort!

Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 beslöt EU att alla europeiska reaktorer skulle förses med autonom el, en elektrisk källa som fungerade om kärnkraftverkets egen el stoppades – som i Fukushima.

Detta var alltså självklart efter haveriet i tre reaktorer i Fukushima 2011! Behöver jag påminna om konsekvenserna för Japan? Jättelika arealer måste saneras. I en kil 20 km in i landet från kusten var Fukushima län så kontaminerat att 310 000 invånare fick tvångsevakueras under paniska former, 32 människor dog enbart därför de inte fick med sig sina hjärtmediciner. (Sedan, och det är mindre känt, var alla åtgärder för att stoppa avloppsvattnet från Fukushima Daichi kärnkraftverk förgäves, därför beslöt de japanska myndigheterna och tillståndshavaren Tepco 2013 att bygga en ismur kring det förolyckade kärnkraftverket för att stoppa att det kontaminerade vattnet från att rinna ut i Stilla havet. Ismuren har visat sig allt annat än effektiv, den smälter och det lågaktiva vattnet fortsätter att strömma ut i Stilla havet. Kostnaderna för katastrofen överstiger i dag 100 miljarder dollar.

Oskarshamns förvandling

Det har först nyligen avslöjats att det faktiskt gick så mycket som 60 miljarder svenska kronor till att ”effektivisera” våra gamla kärnkraftverk. Industrin skröt vitt och brett. Till exempel hade man ”förvandlat” Oskarshamn 3 till Europas största mest producerande reaktor.
Vad var det då som hade avslöjats av internkorrespondensen mellan OKG och Siemens?

1: Det blev stopp i systemet när temperaturen i kylvattnet från Östersjön översteg ett visst antal grader, reaktorerna var ju dimensionerade för 1970- och 1980-talets havstemperaturer.

2: De nya stora turbinerna fick systemet att vibrera på ett oönskat sätt.

3: Det påstods i internkorrespondensen med Siemens att de svenska tekniker som skulle genomföra det enorma nybygget inte kunde sina reaktorer! En generation av tekniker hade missats/inte velat jobba i kärnkraftsindustrin eftersom det fanns ett politiskt beslut sedan folkomröstningen om att kärnkraftverken skulle läggas ned 2010!
De nya teknikerna kunde inte de äldsta ritningarna till de reaktorer som hade påbörjats på 1960 och 1970-talet.

Sprickor och rost

Därtill kommer de farliga effekter som gamla reaktorer har, samma som i dag stoppar hälften av de franska kärnkraftreaktorerna: De hade haft ett så långt liv att de alla hade haft många snabbstopp. Vid ett snabbstopp ska stålet i reaktoromslutningen (20 cm tjockt) kylas från 425 grader till 25 grader på några timmar, vilket efter hand leder till sprickbildning i just stålet, och det är därför man stoppat de franska reaktorerna. Reaktor O1 i Oskarshamn fick läggas ned därför att den hade haft 208 av 225 snabbstopp.

Hela bottenplattan på Ringhals 1 visade sig vara rostig, man var tvungen att lägga ned reaktorn.Det krävs en oberoende kommission som undersöker vilka oönskade bieffekter den dyra effektiviseringen för 60 miljarder svenska kronor ledde till. Den statliga kontrollmyndigheten, SSM, har nu äntligen börjat reagera inför åtminstone hur Ringhals ledning handskas med sitt gamla kärnkraftverk, det kanske är en början till en statlig omvärdering just av gamla kärnkraftverks farlighet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV