Glöd · Ledare

Låt människor föda barn som de vill

Altruistiskt surrogatmödraskap kallas det när en kvinna genomgår en graviditet åt någon annan utan att ta betalt för det, bara för att hon vill hjälpa till. Motsatsen är kommersiellt surrogatmödraskap, där kvinnan tar betalt eller kanske hyrs ut av någon annan och själv får lön.

Moderaterna går nu ut med att de vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap – för att fler ska kunna bli föräldrar, för att en kvinna “har rätt till sin kropp” och för att de ”har stor tilltro till” människors förmåga att fatta beslut. Idéer som de inte alltid ger så stort utrymme.

De skriver att reglerna måste utformas så att man inte riskerar tvång eller påtryckningar. Men intressant nog motiverar de inte rakt ut varför der bara ska gälla altruistiskt surrogatmödraskap. Låter det inte lite bakvänt för att komma från Moderaterna? Från dem hade man väl snarare väntat sig att kommersialismen skulle garantera kvaliteten och den surrogatkedja som levererade de bästa barnen skulle ha bäst betalt? Därför undrar jag om deras ställningstagande för altruistiskt surrogatmödraskap är vad det ser ut att vara. Eller om de så småningom vill tillåta även det kommersiella.

Men det kanske är orättvist – om Moderaterna menar exakt vad de säger håller jag med dem om just detta. Vem kan bestämma att en annan kvinna inte får vara gravid åt sin kompis eller sin syster? Vem kan hindra henne? Vi har inte tvångssterilisering längre och man får skaffa barn med vem som helst. Många barn lever med flera föräldrar, och det finns ingen anledning att bråka med folk om hur deras familjer ser ut. Om det inte förekommer våld och förtryck, förstås. Det är en annan sak.

Dessutom finns det redan ett okänt antal barn som är födda av surrogatmödrar. Det sker utan någon lagstiftning som reglerar det, och familjerna får ofta problem med lagar som inte erkänner dem.

Vi får sätta upp regler så att människor inte far illa, som vanligt. Till att börja med genom att säga ja till just altruistiskt surrogatmödraskap.

Ännu en rafflande säsong av dokumentären om Trump.

Det allra, allra mesta av Moderaternas politik.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV