Radar · Miljö

Riksrevisionen granskar klimatanpassningsåtgärder

En översvämmad cykelviadukt vid trafikleden Österbågen i Gävle i augusti.

Riksrevisionen menar att det finns ”indikationer” på att den nuvarande svenska klimatstrategin är otillräcklig. Därför inleder man nu en granskning av statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön.

– Klimatrelaterade skador på bebyggelse som orsakats av översvämningar och jordskred riskerar att kosta staten och kommunerna mycket pengar. Regeringen har de senaste åren ökat resurserna till arbetet med klimatanpassning. Trots det får vi signaler om att nödvändiga anpassningsåtgärder inte genomförs, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen konstaterar att FN:s klimatpanel IPCC slagit fast att jordens klimat blivit varmare och att extremväder blir vanligare. Man lyfter fram översvämningarna i Gävle 2021 som ett exempel på vilka skador och kostnader som detta kan ge upphov till.

Riksrevisor Helena Lindberg
Riksrevisor Helena Lindberg. Foto: Pontus Lundahl/TT

I pressmeddelandet konstaterar Riksrevisionen också att regeringen själv och det Nationella expertrådet för klimatanpassning så sent som i februari rapporterade att arbetet med klimatanpassning behöver förstärkas eftersom nuvarande ansvarsfördelning och styrmedel inte är tillräckliga.

Det är kommunerna som ansvarar för fysisk planering inom sina geografiska områden. Riksrevisionens granskning ska ge svar på om statens insatser för att stödja kommunernas klimatanpassning av den byggda miljön är effektiva.

– Fokus kommer bland annat att ligga på vilket stöd som ansvariga expertmyndigheter ger kommunerna, länsstyrelsernas arbete samt regeringens styrning.

Resultatet från granskningen kommer att publiceras i en rapport som planeras vara klar i november. Kommunernas faktiska åtgärder för klimatanpassning och hur långt man kommit i arbetet omfattas inte av granskningen.