Glöd · Debatt

”Ge rotavdrag till delning av bostadsyta i stället för till lyxrenoveringar”

"Boytan kan planeras betydligt bättre än i dag, vilket bekräftas av koncept som kompaktboende", menar debattören.

Ingen bör ha undkommit de allt högre ropen på fler bostäder. Men är det en så klok idé att bygga hundratusentals nya lägenheter och hus?

DEBATT. I Japan stod 8,5 miljoner fastigheter tomma 2018, och siffran beräknas bli över 30 miljoner 2033. Visserligen byggs det fler lägenheter i storstäderna i Japan, men även där ökar antalet övergivna bostäder.

Befolkningen i Japan tros minska från toppen på 128 miljoner år 2008 till 70 miljoner år 2060 på grund av en åldrande befolkning och lägre födelsetal. Och Sverige kommer att möta ett liknande öde även om det känns som en avlägsen tanke i dag.

Nybyggnation innebär enorma behov av materialresurser och energi, och inte sällan byggs det på jordbruksmark. Finns det inga andra alternativ?

Hur vore det om vi började dela på bostadsytan? Ju mindre yta desto mindre hyra och uppvärmningskostnad skulle vi ha. Boytan kan också planeras betydligt bättre än i dag, vilket bekräftas av koncept som kompaktboende.

Låt rotavdrag göras för delning av bostadsyta i stället för lyxrenoveringar. Jag tror inte att framtidens ungdomar är intresserade av att betala hutlösa hyror eller bekosta inredning av stora bostadsytor. Det är varken hållbart, etiskt försvarbart eller trendigt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV