Radar · Morgonkollen

FN varnar för människorättsbrott i Kina

Michelle Bachelet lämnar posten som FN:s människorättschef.

Anklagelser om systematiska människorättsbrott i den kinesiska provinsen Xinjiang bedöms som trovärdiga, i en ny FN-rapport. Kina motsätter sig rapporten och säger att den är ”en fars orkestrerad av USA och ett litet antal västmakter”.

FN:s människorättschef Michelle Bachelet släppte sent på onsdagen, minuter innan hon lämnade posten, den försenade rapporten om situationen i Xinjiang i nordvästra Kina.

Enligt rapporten finns det stöd för påståenden om människorättsbrott och ett systematiskt förtryck av folkgrupper i provinsen.

Berättelser om tortyr ses som trovärdiga och man kräver brådskande åtgärder från det internationella samfundet.

”Anklagelser om mönster av tortyr eller misshandel, inklusive påtvingad medicinsk behandling och ogynnsamma förhållanden för internering, är trovärdiga”, heter det i rapporten.

Kontroversiellt besök

Bachelet gjorde i maj ett kontroversiellt besök i Kina och besökte bland annat provinsen Xinjiang, där brutalt förtryck mot folkgrupper anses ha satts i system. USA:s regering har till och med betraktat Kinas förfarande i Xinjiang som ”folkmord”.

Dock tar rapporten inte upp påståenden om just folkmord.

Peking har med eftertryck avvisat anklagelserna och menar att man driver yrkesutbildningscenter i Xinjiang som är utformade för att motverka extremism.

Resan i maj väckte skarp internationell kritik då många länder ansåg att det var en propagandaresa arrangerad av det kinesiska kommunistpartiet. Bachelet hävdade då att den sex dagar långa resan kunde förbättra fortsatta kontakter med Kina och Peking.

”Dialog och att skaffa sig mer förståelse är inte samma som som att tolerera, förbise eller blunda. Och det utesluter inte att jag säger ifrån”, skriver Bachelet i ett mejl till AFP .

"En fars"

Tidigare under onsdagen sade Zhao Lijian, talesperson för Kinas utrikesdepartement, att rapporten är en ”fars”, och att han hoppades att Bachelet inte skulle publicera den.

– Vi motsätter oss bestämt att FN:s kontor för mänskliga rättigheter släpper den så kallade Xinjiang-relaterade rapporten. Den här rapporten är en fars orkestrerad av USA och ett litet antal västmakter, sade han.

Zhang Jun, Kinas FN-ambassadör i New York, sade på onsdagen att Bachelet vikt sig för politiska påtryckningar från väst.