Radar · Inrikes

Elsparkcyklar förbjuds på gångbanor

Nu är det slutkört med elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.

Från och med i dag, torsdag, är det förbjudet att både köra och parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Men enligt forskningsinstitutet Rise är inte alla kommuner redo för parkeringsförbudet.

I mitten av juni beslutade regeringen om ett parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång-och cykelbanor. Drygt en månad senare kom beslutet om att elsparkcyklarna inte heller ska få köras på gång- och cykelbanor.

– Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer. Nu är det slut med det. Tillsammans med parkeringsförbudet kommer det här förslaget förbättra framkomligheten och säkerheten för alla som går på våra gångbanor, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande i samband med beslutet.

I dag, den 1 september, börjar båda lagarna att gälla. Enligt regeringen ska kommuner dock kunna meddela lokala undantag från parkeringsförbudet. Vissa städer, bland annat Göteborg och Västerås, uppger att de kommer att fortsätta tillåta parkering av elsparkcyklar på gångbanor fram till april 2023.

”Ett komplext problem”

I en undersökning som forskningsinstitutet Rise har gjort uppger även flera andra kommuner att de inte har skapat några nya parkeringsplatser för fordonen. I undersökningen har Rise frågat 15 kommuner om vilka åtgärder de har vidtagit i och med lagändringen. Åtta av de tillfrågade kommunerna gör ingen åtgärd eller skapar få parkeringsplatser i förhållande till antalet befintliga elsparkcyklar.

– Vid våra samtal med kommuner, operatörer av elsparkcyklar, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt andra intresserade så framkommer att alla aktörer betraktar detta som ett komplext problem och att det behövs styrning, men att den nya lagen lägger stort ansvar på kommunerna. Det krävs samarbete med operatörerna och möjlighet att använda data från de uppkopplade fordonen för att successivt anpassa och styra mot en hållbar tillämpning, säger Kent Eric Lång, senior projektledare vid Rise, i ett pressmeddelande.