Glöd · Debatt

”Vi kommer agera på beslut som vill göra skillnad på människor” 

Oavsett politisk hemvist vet vi att många av våra medlemmar och anhängare är oroliga för vad det nya politiska landskapet kommer att innebära, skriver Elisabeth Wallenius och Nicklas Mårtensson vid Funktionsrätt Sverige.

Det finns en oro kring hur olika starka tendenser inom politiken kommer att påverka den etiska kompassen när det gäller mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, menar debattörerna. 

DEBATT. Vi har ett valresultat, men ännu ingen regering. Oavsett politisk hemvist vet vi att många av våra medlemmar och anhängare är oroliga för vad det nya politiska landskapet kommer att innebära. Både på kort och lång sikt.

Det råder som vid alla maktskiften en osäkerhet kring i vilken riktning aktuella och viktiga sakpolitiska frågor som vård, skola, socialförsäkring och arbetsmarknad kommer att påverkas.

Men oron handlar också om hur olika starka tendenser inom politiken kommer att påverka den etiska kompassen när det gäller mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Här kommer alla vägval att vara väsentliga, både i nuet men kanske främst framöver.

Funktionsrätt Sverige kommer att granska dessa vägval. Vi kommer att kritisera och agera kring beslut, reformer, uttalanden och samhällsförändringar som vill göra skillnad på människor utifrån den mänskliga mångfalden, oavsett om det handlar om exempelvis funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning eller identitet, religion, hudfärg eller etnisk bakgrund.

Funktionsrätten omfattar alla människor i Sverige och när vi driver intressepolitik kommer vi alltid att ha alla människors rättigheter för ögonen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV