Radar · Djurrätt

Djurens rätt polisanmäler äggproducent

En bild från anläggningen tagen under en kontroll av länsstyrelsen.

Svårt sjuka och skadade djur. Döda hönor. Kor som varit kraftigt gödselförorenade. Dessa missförhållanden upptäcktes hos en äggproducent i Grums under länsstyrelsens kontroller på gården. Nu har producenten polisanmälts av Djurens rätt.

– Brott mot djur måste tas på större allvar av rättsväsendet i Sverige och ett sätt för oss att arbeta med det är att göra polis och åklagare uppmärksamma på den enorma omfattningen av brott mot djur i Sveriges djurfabriker, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, i ett pressmeddelande.

Sedan januari 2021 har länsstyrelsen i Värmland gjort upprepade djurskyddskontroller hos äggproducenten och upptäckt flera allvarliga brister i djurhållningen. Efter att Djurens rätt gått igenom rapporterna konstaterar de att bristerna ”har varit av mycket allvarlig karaktär och kan vara straffbara enligt djurskyddslagen”.

Döda hönor i anläggningen

Bland annat går det att läsa i rapporterna om svårt skadade och sjuka djur som inte fått den vård de har rätt till enligt lagen. I den lokal som höll nötkreatur fanns bland annat två hönor som övergivits utan tillgång till vatten. Ett stort antal hönor låg också döda i lokalerna, som bedömdes ha för hög halt av ammoniak i luften.

Korna i anläggningen var vid kontrollbesöket ”kraftigt gödselförorenade”, vilket innebär att de på grund av gödsel i pälsen kan få klåda, sveda, inflammationer och frätskador på huden. Det blir också svårare att reglera kroppstemperaturen när pälsen är förorenad med gödsel.

– Gödselförorenade djur är ett av de största välfärdsproblem vi har i de svenska djurfabrikerna. Myndigheterna känner till att en stor del av de nötkreatur som används i svensk livsmedelsproduktion lever på det här sättet men hittills har inte tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problemet vidtagits. Det är en av anledningarna till att Djurens Rätt nu har lämnat in den här anmälan, säger Camilla Bergvall i pressmeddelandet.

Hade djurförbud sedan tidigare

Två av tre av de som sköter djurhållningen på gården har tidigare belagts med djurförbud gällande nötkreatur. Därför ska korna ha omhändertagits av länsstyrelsen, enligt tidningen Foodmonitor och organisationen  Djurrättsalliansen.

Djurens rätt är kritiska till att denna djurhållning trots allt kunnat äga rum.

– Om du fått djurförbud ska du såklart inte kunna fortsätta hålla djur, det är ju hela poängen. Myndigheterna måste agera kraftfullt när de upptäcker att näringsidkare bryter mot djurförbud, så här får det inte gå till i ett land som påstår sig ha världens bästa djurskydd, säger Camilla Bergvall.

Även Djurrättsalliansen, som tidigare varit inne och filmat på gården, är kritiska till att myndigheterna inte agerat hårdare och snabbare i detta fall.

– Vår film från det ena stallet och länsstyrelsens bilder och beskrivningar från det andra ger en uppenbar bild av att de här människorna absolut inte bör ha med djur att göra. Vi tycker det är fruktansvärt sorgligt att länsstyrelsen ger chans efter chans, medan det är djuren som betalar priset. Men det är viktigt att komma ihåg att äggindustrin alltid innebär lidande och död – även när allt sker enligt lag, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen i ett uttalande.

Efter polisanmälan har länsstyrelsen gjort en uppföljande kontroll som visade att de brister som fått föreläggande åtgärdats på de flesta punkter. Men Djurens rätt står fast vid sin anmälan.

– Trots att djurhållningen förbättrats på gården är det viktigt att de tidigare brotten utreds av rättsväsendet, säger Camilla Bergvall.