Radar · Politik

Högerregering om de unga får bestämma

Miljöpartiet skulle få minst antal röster av de unga om det var val i dag.

De osäkra väljarna blir allt fler. Miljöpartiet har lägst stöd bland de unga.

Den 11 september är det val och ju närmare vi kommer desto fler blir de  osäkra väljarna. Det visar SCB:s rapport Mandatperioden 2018-2022 Fyra händelsefulla år.
I november 2018 uppgav knappt 13 procent av de röstberättigade att de inte visste vilket parti de skulle rösta på om det varit val då.

– I maj 2022 var motsvarande andel nästan 20 procent. I regel är det så att kvinnor, unga och personer med lägst inkomster och lägre utbildningsnivå svarar att de inte vet i högre utsträckning än män, äldre och personerna med högst inkomster och eftergymnasial utbildning, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB i ett pressmeddelande.

Fem stora händelser påverkar opinionen

Jonas Olofsson är en av författarna till SCB:s nya rapport. I den tas fem stora händelser upp som antas ha påverkat opinionen under mandatperioden.

– Det rör sig i kronologisk ordning om regeringsbildningen, pandemin, när regeringen Löfven avgick och tillträdde igen, när Magdalena Andersson blev statsminister och om kriget i Ukraina, säger Jonas Olofsson och fortsätter:

– Det är svårt att kontrollera hur enskilda händelser påverkar opinionen, men de fem vi redovisar har alla varit mycket uppmärksammade. Det är inte orimligt att anta att de påverkat hur de olika partiernas opinion har utvecklats.

Stor skillnad mellan partierna

Rapporten går bland annat igenom hur opinionen utvecklats parti för parti under mandatperioden Det är stor skillnad mellan partierna hur säkra väljarna är på sitt val. Sverigedemokraternas väljare är mest säkra på sitt partival, över 80 procent under hela mandatperioden.

Bland Miljöpartiets, Centerpartiets och Liberalernas väljare har knappt 
hälften sagt sig vara säkra på sitt partival. Men vid mandatperiodens 
sista mätning i maj 2022 ökade andelen som är säkra på sitt partival 
bland Miljöpartiets väljare till cirka 60 procent.

SCB även tagit fram siffror på hur de mellan 18 och 29 år skulle lägga sin röst om det vore val i dag vilket Dagens Nyheter var först med att uppmärksamma.
Flest röster bland unga de skulle Moderaterna få med drygt 29 procent i maj 2022. Tillsammans med Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna skulle de få  50,2 procent i den här väljargruppen. Fick de unga bestämma skulle Sverige därmed få en högerregering.
De rödgröna partierna skulle få 47,4 procent. Det är ungefär samma styrkeförhållanden som om man slår ihop alla åldersgrupper.

"Måste överväga om vi ska sätta oss i regering igen"

Det som sticker ut är att Miljöpartiet går kraftigt tillbaka bland unga väljare. 
Bara 3,9 procent av dem mellan 18 och 29 år skulle lägga sin röst på Miljöpartiet om det var val i dag. 
Det är sämst av alla riksdagspartier. Inför valet 2014 sa knappt 16 procent av de  unga att de skulle rösta på Miljöpartiet.

Rebecka Forsberg, språkrör för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom anser att partiets regeringsmedverkan är en orsak till att det går dåligt.

– Det har varit positivt att vi har fått igenom en hel del politik. Men vi ser också att det har en negativ effekt för små partier att ingå i koalitioner, säger Rebecka Forsberg till Dagens Nyheter och fortsätter.

– Det finns en hel ungdomsgeneration som aldrig har sett Miljöpartiet vara i opposition. Det är många unga som vill ha en radikal klimatpolitik men ser att det går alldeles för långsamt. Jag tror att det saknas ett grönt oppositionsparti i Sverige i dag, säger Rebecka Forsberg och menar att Miljöpartiet allvarligt måste överväga om man ska sätta sig i regering igen.

Läs mer:

Lägg din röst där den gör mest nytta

MP utan kandidater i var fjärde kommun