Radar · Politik

Regeringsförslag: 100 miljoner till regionala flygplatser 

Ängelholms flygplats kan få extra pandemistöd.

Sveriges regionala flygplatser behöver ekonomiskt stöd för att samhällsviktiga transporter ska kunna säkras. Det anser regeringen och skjuter till 100 miljoner i driftstöd. 

I sin tredje extra ändringsbudget till riksdagen föreslår regeringen att 100 miljoner kronor ska gå till ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser. Anledningen är att det minskade resandet på grund av pandemin försatt de icke-statliga flygplatserna runt om i landet i ekonomiskt trångmål. Detta riskerar i sin tur att leda till försämrad tillgänglighet och att förutsättningarna att bedriva samhällsviktiga flygtransporter äventyras.

– För att trafikledning och samhällsviktigt flyg ska kunna upprätthållas trots minskad flygtrafik ökar därför regeringen stödet till dessa i en extra ändringsbudget, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Flygplatserna ifråga får redan ett ordinarie driftstöd på drygt 100 miljoner vilket innebär att stödet i år fördubblas. Regeringen föreslår också att stödet till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner kronor.

SKR välkomnar beskedet i ett inlägg på Twitter medan många andra ställer sig frågande till satsningen. ”100 miljoner till för att elda på klimatkrisen”, skriver Extinction rebellion Sverige. 

Syre har sökt Tomas Eneroth.